Oslavy svátku Svaté Barbory

Oslavy svátku Svaté Barbory

Ve středu 4. prosince 2019 se v posádce Vyškov uskutečnila oslava svátku Svaté Barbory (patronky všech dělostřelců). Tuto událost uspořádala Česká a slovenská obec dělostřelecká z.s. při posádce Vyškov a Četa dělostřeleckých prostředků Praporu zabezpečení Vyškov (przab). Za Velitelství výcviku-Vojenskou akademii se slavnostní akce zúčastnil zástupce velitele plukovník gšt. Petr Svoboda.

Česky

Nejlepší absolventkou Kurzu pro nižší důstojníky se stala poprvé žena

Nejlepší absolventkou Kurzu pro nižší důstojníky se stala poprvé žena

V prostorách Historického sálu zámku Slavkov-Austerlitz se v pátek 22. listopadu 2019 uskutečnil slavnostní ceremoniál vyřazení absolventů Kurzu pro nižší důstojníky. Ze 46 posluchačů, kteří nastoupili k Centru kariérové přípravy nižších důstojníků Velitelství výcviku-Vojenské akademii (VeV-VA) ve Vyškově, se stala nejlepší absolventkou nadporučice Barbora Janúšková, příslušnice Praporu zabezpečení Vyškov.

Česky

Fotografie kalendáře Vojenského fondu solidarity pomohou těm, kteří to skutečně potřebují. Listopad 2020 přináší vítěznou fotografii od naší příslušnice

Fotografie kalendáře vojenského fondu solidarity pomohou těm, kteří to skutečně potřebují. Listopad 2020 přináší vítěznou fotografii od naší příslušnice

Ve středu 27. listopadu se uskutečnil v prostorech Písecké brány v Praze 6 slavnostní křest kalendáře Vojenského fondu solidarity pro rok 2020. Zúčastnili se ho předsedkyně Vojenského fondu solidarity brigádní generálka Lenka Šmerdová, ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny Josef Diessl, herec Ondřej Vetchý a mezi čestnými hosty nechyběl ani válečný veterán generálmajor Miloslav Masopust a další významní hosté.

Česky

Uniformy dalších 252 vojenských profesionálů zdobí nově odznaky absolventa kariérového kurzu

Uniformy dalších 252 vojenských profesionálů zdobí bronzové či stříbřité odznaky absolventa kariérového kurzu

V měsíci listopadu vyvrcholily slavnostním vyřazením úspěšných absolventů hned dva typy kariérových kurzů u Praporčické školy Velitelství výcviku-Vojenské akademie, a to poddůstojnického kurzu, jehož absolventi si připevnili na svá saka bronzové odznaky, a základního praporčického kurzu, kteří nyní nosí odznaky stříbřité.

Česky

VeV-VA opět generálním partnerem projektu Tango – Daruj hračku: Loď příjmu a třídění vyplula...

VeV-VA opět generálním partnerem projektu Tango – Daruj hračku: Loď příjmu a třídění vyplula

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 se Velitelství výcviku-Vojenská akademie ve Vyškově začala opět podílet na projektu Daruj hračku, kdy se naši příslušníci zapojili, stejně jako v loňském roce, do jedné z nejnáročnějších fází, a to příjmu a třídění dárků.

Česky

2. ročník fotografické soutěže Vojenského fondu solidarity zná vítěze. Druhé místo obsadila naše příslušnice

2. ročník fotografické soutěže Vojenského fondu solidarity zná vítěze. Druhé místo obsadila naše příslušnice

Ve čtvrtek 14. listopadu ocenila na Generálním štábu předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity brigádní generálka Lenka Šmerdová nejúspěšnější fotografy mincí náčelníka Generálního štábu AČR a drobnými cenami.

Česky

Úspěšná mezinárodní akreditace výcvikového programu Joint Fires Observer

Úspěšná mezinárodní akreditace výcvikového programu Joint Fires Observer

V termínu 22.-30. října probíhala v rámci dělostřeleckého kurzu Joint Fires Observer (JFO) akreditace výcvikového programu JFO AČR ze strany Joint Fires Support Executive Steering Commetee (JFS ESC) mezinárodní komise pro společnou palebnou podporu v rámci států NATO, kde má i AČR své zastoupení.

Česky