V rámci nástupu VeV-VA zazněla řada poděkování za další aktivity jeho příslušníků v loňském roce

V rámci nástupu VeV-VA zazněla řada poděkování za další aktivity jeho příslušníků v loňském roce

V pátek 22. února se uskutečnil u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) nástup jeho příslušníků, v rámci kterého zaznělo kromě vyhodnocení úkolů za uplynulý měsíc velitelem VeV-VA brigádním generálem Radkem Hasalou, také několik poděkování příslušníkům VeV-VA.

Česky

Sahel versus bílé Boletice: Jednotka 13. EUTM prošla certifikací

Sahel versus bílé Boletice: Jednotka 13. EUTM prošla certifikací

Výbuch! Ze zadní části nepřátelského vozidla vyskakují teroristé. Dým a moment překvapení je na jejich straně. Ostraha vchodu SECURICOM je zneškodněna. Dva vojáci těžce zraněni. Základna je v ohrožení. Vetřelci pálí na každou živou sílu a postupují neúprosně vpřed. Odborně taktické cvičení SAHEL 1/2019 dosahuje vrcholu. Napětí, stres a únava se odráží ve tváři vojáků 13. EUTM-M, rozhodčích, imitační skupiny i řídícího štábu Velitelství výcviku-vojenské akademie. Odpočinek ještě není na pořadu dne. Jede se dál.

Česky

Francouzští kadeti nedílnou součástí výcviku do Mali

Francouzští kadeti nedílnou součástí výcviku do Mali

Dva francouzští kadeti z elitní vojenské školy v Bretani se účastní týdenního závěrečného odborně taktického cvičení SAHEL 1/2019 ve VVP Boletice. Řídící štáb cvičení Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) využil mateřštinu mladých důstojníků k reálné rozehře incidentů v rámci certifikace 13. úkolového uskupení EUTM-Mali.

Česky

Na „praporčické škole“ zase rušno: Ke studiu nastoupili i poddůstojníci, na přípravě vedoucích praporčíků rot se premiérově účastnil příslušník AZ a přednášeli i francouzi

Na „praporčické škole“ zase rušno: Ke studiu nastoupili i poddůstojníci, na přípravě vedoucích praporčíků se premiérově účastnil příslušník AZ a přednášeli i francouzi

Začátek nového výcvikového roku se u Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků (Odbor profesní přípravy) nesl ve znamení finálních příprav a zahajování dalších kurzů pro „stříbrný sbor“. Týden po zahájení Základního praporčického kurzu, kam nastoupilo téměř 150 posluchačů, začal také Poddůstojnický kurz, kde se v pondělí 28. 1. hlásilo cekem 147 dalších vojáků z řad AČR.

Česky

Jednotka do Mali ovládla Boletice

Jednotka do Mali ovládla Boletice

Pondělkem vstoupili vojáci 13. úkolového uskupení EUTM-M do závěrečné fáze přípravy do zahraniční operace. Odborně taktické cvičení (OTC) pod řízením Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) probíhá od 4. do 8. února v celém vojenském prostoru Boletice. Poprvé se výcviku účastní dva francouzští kadeti z Vojenské akademie v Bretani. K nácviku odsunu zraněných nebo záchrany odloučených osob bude využit i vrtulník W-3A Sokol letecké základny Praha-Kbely.

Česky

Při zahájení Kurzu pro nižší důstojníky zazněla tři klíčová slova: SEBEVZDĚLÁVÁNÍ, SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCE

Při zahájení Kurzu pro nižší důstojníky zazněla tři klíčová slova: SEBEVZDĚLÁVÁNÍ, SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCE

 „Pravý důstojník musí se proto pro svou službu stále učiti, musí se stále vzdělávati a zdokonalovat nejen ve vědomostech vojenských, ale i všeobecných.“ Tímto citátem T. G. Masaryka byl dne 28. ledna zahájen v pořadí již šestý Kurz pro nižší důstojníky, jehož garantem je Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků, jedna ze součástí Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA). Do kurzu nastoupilo 22 účastníků z různých útvarů a zařízení AČR.

Česky

Praporčíci, pozor! Do základního praporčického kurzu, nástup!

Praporčíci, pozor! Do základního praporčického kurzu, nástup!

V pondělí 21. ledna 2019 u Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků, Odboru profesní přípravy, Velitelství výcviku-Vojenské akademie, praporčickou hantýrkou řečeno u „Praporčické školy“, odstartoval další rok kariérového vzdělávání příslušníků praporčického sboru. V tento den nastoupilo do kurzu téměř 150 nových posluchačů od útvarů napříč celou AČR. Posluchače čeká dlouhých 12 týdnů naplněných studiem.

Česky

Bez kvalitního důstojnického sboru se neobejdeme, řekl absolventům kurzu generálmajor Střecha

Bez kvalitního důstojnického sboru se neobejdeme, řekl absolventům kurzu generálmajor Střecha

V Klubu Univerzity obrany v Brně završilo své pětiměsíční studium 25 účastníků rezortního kariérového Kurzu pro vyšší důstojníky. Mezi nimi byli hned 4 příslušníci z Velitelství výcviku-Vojenské akademie. Slavnostního vyřazení absolventů se účastnil ředitel sekce rozvoje sil MO generálmajor Ivo Střecha, prorektor Univerzity obrany pro rozvoj a internacionalizaci plukovník Luděk Jedlička, velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov brigádní generál Radek Hasala či velitel 7. mechanizované brigády plukovník gšt. Jiří David.

Česky