Jedni skládali přísahu, druzí přebírali odznaky…

Jedni skládali přísahu, druzí přebírali odznaky…

Slavnostní vojenská přísaha absolventů Kurzu základní přípravy probíhala totiž ve stejný den, jako vyřazení úspěšných posluchačů Poddůstojnického kurzu. Její návštěvníci tak mohli zahlédnout i vojáky a vojákyně ve slavnostních uniformách, mířící do prostor auly k převzetí bronzových odznaků absolventa tohoto kariérového kurzu. Těch bylo předáno celkem 127.

Česky

Tak přísaháme!!!

Tak přísaháme!!!

Zaznělo letos poprvé kasárnami Dědice. Vojenskou přísahu zde před zraky svých nejbližších složilo 239 úspěšných absolventů kurzu základní přípravy, mezi nimi 31 vojákyň. Převážná většina z řad rekrutů AČR, ale své zastoupení zde měli záložníci i dobrovolníci.

Česky

Vyšlo březnové číslo rezortního časopisu A report

Vyšlo březnové číslo rezortního časopisu A report

Březnový A report představuje 24. základnu dopravního letectva Praha-Kbely, nejstarší vojenské letiště v České republice. Ředitel Centra jazykového vzdělávání Univerzity obrany plukovník gšt. Vladan Holcner v rozhovoru přibližuje roli cizích jazyků v armádě a jejich výuku, v dalším článku vám povíme více o možnostech posílit znalost angličtiny v Armádě ČR (AČR). A osvětlujeme pozadí navržené ústavní změny, které má za cíl umožnit rychlé krátkodobé vyslání ozbrojených sil ČR na ochranu životů českých občanů do zahraničí.

Česky

V únorovém čísle časopisu A report si můžete přečíst i o 2. ročníku našeho společného charitativního ponoru s Brity

V únorovém čísle časopisu A report si můžete přečíst i o 2. ročníku našeho společného charitativního ponoru s Brity

Únorový A report představuje dále jednu z klíčových akvizic, nové dělo NATO, prostřednictvím náčelníka dělostřelectva Armády České republiky plukovníka gšt. Marcela Křenka. Vrchní praporčík Armády ČR Peter Smik informuje o tom, co se dělá pro naplnění nejdůležitější z výzev, před nimiž podle náčelníka Generálního štábu AČR generálmajora Karla Řehky armáda stojí, což jsou lidé. Analytik Univerzity obrany Richard Stojar komentuje v rozhovoru válku proti Ukrajině.

Česky

Další z francouzských kadetů prošel měsíční stáží v české armádě

Další z francouzských kadetů prošel měsíční stáží v české armádě

Z nabízených zemích si vybral právě Českou republiku. Ta totiž oproti jiným nabízela možnost strávit ji ve výcvikovém centru. Student druhého a zároveň závěrečného ročníku francouzské vysoké vojenské školy – Ecole Militarie Interarmes – Academie Militarie de Saint-Cyr Coëtquidan, podporučík Erwan Cartier tak přicestoval v polovině ledna k Velitelství výcviku-Vojenské akademii ve Vyškově.

Česky

Blended learning jako moderní forma přípravy budoucích kapitánů

Blended learning jako moderní forma přípravy budoucích kapitánů

V termínu 6. 2. – 2. 6. 2023 probíhá také Kurz pro nižší důstojníky, a to v nové formě studia za podpory LMS (Learning Management System) EDUWEB. Jde o kariérový kurz společný pro všechny odbornosti a specializace, jehož cílem je splnění kvalifikačního požadavku stanoveného pro výkon služby na místě s hodností kapitán.

Česky