Letošní druhý nasazený tým ve FN Brno je zpět. Postupně se vrací i další naši příslušníci, ale pomáháme nadále

Letošní druhý nasazený tým ve FN Brno je zpět. Postupně se vrací i další naši příslušníci, ale pomáháme nadále

V úterý 19. ledna střídali své kolegy ve Fakultní nemocnici v Brně, kde pomáhali zdravotníkům na různých pracovištích v denních i nočních směnách. V nejrůznějších hodnostech, až po ty důstojnické. V nejrůznějších funkcích, včetně vrchního praporčíka Centra simulačních a trenažérových technologií Brno. Další z těch, kteří odložili maskáče a oblékali netradičně nejrůznější uniformy zdravotnického personálu, včetně těch speciálních – covidových obleků…

Česky

Velitel VeV-VA pro CZDEFENCE: Cílem je, aby nejlepší vojáci AČR sami chtěli u nás sloužit

Radek Hasala pro CZDEFENCE: Cílem je, aby nejlepší vojáci AČR sami chtěli u nás sloužit

Brigádní generál Ing. Radek Hasala je v současné době velitelem Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA). V roce 2018 v rámci symbolického převzetí výše uvedené funkce z rukou náčelníka Generálního štábu AČR generála Aleše Opaty tento zmínil: „Předání funkce velitele VeV-VA považuji za jednu z významných věcí v letošním roce. Vojenská akademie je svým způsobem jedinečné zařízení naší armády, dá se říct, že jediné, které zodpovídá za přípravu a výcvik Armády České republiky. Bez nadsázky se dá říct, že tudy prochází každý voják Armády České republiky a proto jste pro mě jednou z nejdůležitějších institucí v oboru výcviku a vzdělávání armády.“

Česky

Mise v nemocnicích prodloužena. Postupně střídáme pomáhající vojáky

Mise v nemocnicích prodloužena. Postupně střídáme pomáhající vojáky

Balení, nakládání zavazadel do autobusu, nástup a odjezd. V úterý 19. ledna se brzy ráno vydali vystřídat naše kolegy ve Fakultní nemocnici Brno po jejich čtrnáctidenním nasazení další vojenští profesionálové, a to jak z Vojenské akademie, tak Praporu zabezpečení Vyškov i Centra simulačních a trenažérových technologií Brno.

Česky

Profesionálové s rozšířeným kurzem první pomoci (CLS), ale i specialisté-zdravotníci. Naši příslušníci pomáhají již ve čtyřech nemocnicích

Profesionálové s rozšířeným kurzem první pomoci (CLS), ale i specialisté-zdravotníci. Naši příslušníi pomáhají již ve čtyřech nemocnicích

Situace v nemocnicích se stále zhoršuje. Pacientů přibývá. Neváháme. V pátek 8. ledna jsme vyslali na pomoc zdravotníkům další naše specialisty CLS, a to hned do dvou nemocnic. Desítka z nich vyrazila do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně a dalších sedm do Vojenské nemocnice Olomouc. Řada z nich navíc odjela již se zkušenostmi z loňského roku.

Česky

Pokyny pro nástup nových vojáků z povolání – ÚNOR 2021

Pokyny pro nástup nových vojáků z povolání – únor 2021

Základní příprava uchazečů přijatých do služebního poměru vojáka z povolání s termínem nástupu v únoru 2021 proběhne opět v intenzivním módu bez možnosti opuštění areálu Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov v průběhu trvání kurzu z důvodu možného rizika navrátivších protiepidemických a karanténních opatření.

Česky

PF 2021

PF 2021

Veselé Vánoce, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a mnoho pracovních a osobních úspěchů v novém roce přeje

velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie
brigádní generál Ing. Radek Hasala

Česky

Závěr roku vždy patří i rozloučení se s některými našimi příslušníky

Závěr roku vždy patří i rozloučení se s některými našimi příslušníky

Vojáci, občanští zaměstnanci. Společně tvoříme jeden tým. Tým, který průběžně doplňují noví hráči, ale také nás někteří opouští. Odchází k jiným útvarům, do zálohy, ale i do důchodu… Všichni však za sebou zanechávají kus sebe, kus svého života, svůj díl týmové práce, nejen pro Vojenskou akademii, ale potažmo pro celou armádu.

Česky

14. prosinec: Balení a odjezd domů. Záložníci mají základní výcvik za sebou

14. prosinec: Balení a odjezd domů. Záložníci mají základní výcvik za sebou

Mokrý sníh přecházející v déšť, mlha, teplota kolem nuly. V těchto podmínkách opouštěli kasárna v pátek k absolvování závěrečného dvoudenního komplexního polního výcviku s prvky přežití v zimě i v noci. I tu totiž strávili z pátku na sobotu ve vojenském výcvikovém prostoru. A dnes je opouští natrvalo.

Česky

VFS: Sbírka ke Dni válečných veteránů vynesla přes milion korun. Přispěli jsme bezmála 50 tisíc korun

VFS: Sbírka ke Dni válečných veteránů vynesla přes milion korun, přispěli jsme bezmála 50 tisíc korun

„Bylo to velké. Dlouhé. Intenzivní. Dali jsme do toho všechny svoje síly. I ty, o kterých jsme původně neměli ani tušení. ALE ZVLÁDLI JSME TO! Všichni společně – vojáci, občanští zaměstnanci i nadšenci z civilní veřejnosti – jsme odvedli kus práce. I v tak náročném období, jakým byla vrcholící krize způsobená koronavirem – dokázali jsme zorganizovat a zajistit největší charitativní sbírku v rámci celého rezortu obrany. A byli jsme velice úspěšní.

Česky