Poslední poddůstojnický kurz letošního roku ukončen

Poslední poddůstojnický kurz letošního roku ukončen

Prakticky po třech letech, během kterých probíhala výuka poddůstojníků výhradně formou distanční, se Praporčická škola začátkem letošního roku vrátila k výuce prezenční. Podařilo se naplánovat, zorganizovat a zrealizovat tři poddůstojnické kurzy, přičemž poslední z nich proběhl v podzimním termínu, a to od 18. září do 10. listopadu 2023.

Tento kurz je určen pro poddůstojníky všech odborností a specializací. V praxi to znamená, že v rámci týmových zaměstnání společně plní zadané úkoly např. průzkumník, příslušník hradní stráže, mechanik, kuchařka a skladnice nebo střelec‑operátor, sběrač raněných, hasič, řidič a vojenská policistka. Dává tak svým posluchačům příležitost odhalit zajímavé informace o systemizovaných místech v jiných, než domovských posádkách.

Aby se z posluchače stal úspěšný absolvent, musí prokázat nezanedbatelné teoretické znalosti, ověřené dvěma postupovými a jedním závěrečným testem. Dále musí prokázat dovednost odvést praktické zaměstnání – výuku na vylosované téma. Tato dovednost je ověřena závěrečnou praktickou zkouškou (dále jen „ZPZ“). K té se většina posluchačů připravila výborně, někteří přímo dokonale, kdy výkony několika posluchačů byly vskutku na vysoké úrovni. A nelze nezmínit přípravu materiálních pomůcek, které podstatným způsobem podporují a zvyšují efektivitu výuky. Posluchači nic nepodcenili, věnovali této přípravě velké množství času a úsilí a spojením kreativity a manuální zručnosti vytvořili obdivuhodná, funkční díla.

Kurz byl tradičně ukončen slavnostním aktem vyřazení s převzetím odznaků absolventa poddůstojnického kurzu. To proběhlo v pátek 10. listopadu. Tímto je u daného vojáka naplněn jeden z jeho kvalifikačních požadavků.

Věcný dar pro nejlepšího absolventa pak obdržel z rukou zástupce velitele VeV‑VA plukovníka gšt. Ondřeje Havla desátník L.H. ze 41. mechanizovaného praporu v Žatci. Ten pak celý kurz předal zástupci velitele symbolický šek v hodnotě 16 379 Kč, jako finanční dar kurzu pro Vojenský fond solidarity.


 

Vydal/a: 
Monika Nováková (27. Listopad 2023)