Významnost aktu složení vojenské přísahy podtrhla přítomnost čtyř generálů

Významnost aktu složení vojenské přísahy podtrhla přítomnost čtyř generálů

V pátek 21. června 2024 se v prostorách kasáren Dědice uskutečnila letošní již třetí slavnostní vojenská přísaha. A stejně jako v předešlých dvou ji složili společně noví armádní profesionálové, záložníci a dobrovolníci, jako úspěšní absolventi kurzu základní přípravy.

Česky

Další náš podřízený útvar slaví letos jubileum

Další náš podřízený útvar slaví letos jubileum

Ve středu 12. června 2024 si připomenulo Středisko obsluhy výcvikového zařízení (SOVZ) Hradiště letošní říjnové výročí – 75 let od založení Vojenského útvaru 1534. Pozvání náčelníka tohoto SOVZ majora Ladislava Richtera na oslavy tohoto významného jubilea přijala celá řada hostů, v čele s velitelem VeV‑VA brigádním generálem Ladislavem Rebilasem, mnozí bývalí velitelé a zaměstnanci.

Česky

Tento rok je za námi také již druhý běh Poddůstojnického kurzu

Tento rok je za námi také již druhý běh Poddůstojnického kurzu

Ten byl zahájen 22. dubna a ukončen 14. června 2024 převzetím jeho absolventských bronzových odznaků. Posluchači tak tomuto kurzu věnovali 8 týdnů svých životů, kdy jim byly ze strany Velitelství výcviku‑Vojenské akademie (VeV‑VA) předány aktuální znalosti, vědomosti a informace, které jsou stanoveny učebním plánem.

Česky

Mezinárodní vojenský pětiboj ovládla Ukrajina, Češi skončili pátí

Mezinárodní vojenský pětiboj ovládla Ukrajina, Češi skončili pátí

Ve vyškovských kasárnách Dědice proběhl přebor rezortu obrany ve vojenském pětiboji s mezinárodní účastí – Regional Military Pentathlon Championship 2024. Šest vojenských pětibojařek a 41 pětibojařů z celkem osmi států poměřilo síly a dovednosti v jednom z nejkomplexnějších vojenských sportů, který zastřešuje Mezinárodní rada vojenského sportu (CISM – Conseil International du Sport Militaire).

Česky

Šest desítek nových absolventů Kariérového kurzu pro nižší důstojníky

Šest desítek nových absolventů Kariérového kurzu pro nižší důstojníky

Kurz, probíhající od února do května 2024, byl veden již osvědčenou formu tzv. blended learning, která kombinuje prezenční výuku s online vzdělávací platformou EDUWEB. Tato platforma poskytuje studentům přístup k různým výukovým materiálům, jako jsou videa, prezentace, audiostopy a infografiky, které činí studium efektivnějším a přístupnějším.

Česky

Již 10 let s čestným názvem „Plukovníka Ladislava Preiningera“

Již 10 let s čestným názvem „Plukovníka Ladislava Preiningera“

„Vážený pane plukovníku Preiningere, my, příslušníci praporu zabezpečení, ctíme Váš odkaz a uděláme maximum abychom nedělali Vašemu jménu ostudu.“ Tato slova přímo do vojenského nebe zazněla z úst velitele praporu zabezpečení (przab) podplukovníka Radoslava Marečka v rámci slavnostního shromáždění tohoto praporu. Ten se stal nositelem čestného názvu Plukovníka Ladislava Preiningera před 10 lety a toto jubileum si jeho příslušníci připomenuli za účasti řady významných hostů, spojených s tímto praporem, v pátek 24. května 2024. A to celou řadou akcí.

Česky

Náčelník Generálního štábu AČR ocenil ve Vyškově zaměstnavatele aktivní zálohy. Připravili jsme pro ně doprovodný program

Náčelník Generálního štábu AČR ocenil ve Vyškově zaměstnavatele aktivní zálohy. Připravili jsme pro ně doprovodný program

Velení armády věnuje aktivní záloze velkou pozornost, váží si nejen občanů, kteří se rozhodli dobrovolně převzít brannou povinnost, ale také jejich zaměstnavatelů. Za jejich podporu obranyschopnosti naší země a aktivní zálohy jim osobně poděkoval náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Karel Řehka. Slavnostní setkání se uskutečnilo ve středu 22. května u Velitelství výcviku‑Vojenské akademie ve Vyškově za přítomnosti velitelů sil, ředitelů sekcí a vojáků aktivní zálohy.

Česky