CZDEFENCE: Ve Vyškově proběhlo první zaškolení řidičů-instruktorů na nové vozidlo TITUS 6×6

CZDEFENCE: Ve Vyškově proběhlo první zaškolení řidičů-instruktorů na nové vozidlo TITUS 6×6

Nedávno jsme měli možnost navštívit první kurz zaškolení řidičů-instruktorů na nové vozidlo TITUS 6×6, které probíhalo v areálu Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov. Zaškolení řidičů prováděl přímo výrobce vozidel TITUS, který vojáky s vozidlem, jeho prvky a vlastnostmi postupně seznamoval.

Česky

Kaplan kouzelníkem…

Kaplan kouzelníkem…

Ve středu 5. července 2023 se uskutečnil v Pastoračním centru Duchovní služby AČR v Lulči u Vyškova již tradiční společenský večer, kterému předcházela bohoslužba ke cti sv. Cyrila a Metoděje v místním kostele. Tu vedli olomoucký biskup mons. Antonín Basler a pražský biskup mons. ThDr. Zdeněk Waserbauer.

Česky

I úspěšní absolventi Základního praporčického kurzu převzali svá „vysvědčení“

I úspěšní absolventi Základního praporčíckého kurzu převzali svá „vysvědčení“

Za přítomnosti náčelníka štábu Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) plukovníka gšt. Hynka Pavlačky, vrchního praporčíka VeV-VA štábního praporčíka Vladimíra Blažka a dalších hostů proběhlo v pátek 30. června 2023 v prostorách auly slavnostní vyřazení absolventů Základního praporčického kurzu.

Česky

Před 20 lety absolvoval Střední zdravotnickou školu v Kroměříži. Letos se sem vrátil v pozici hodnotitele soutěžících

Před 20 lety absolvoval Střední zdravotnickou školu v Kroměříži. Letos se sem vrátil v pozici hodnotitele soutěžících

Střední zdravotnická škola (SZŠ) v Kroměříži v závěru června uspořádala soutěž v poskytování první pomoci, která představovala inovativní spojení v rámci spolupráce SZŠ, Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS) a Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA).

Česky

Pocta plukovníkovi in memoriam Ladislavu Preiningerovi (1895-1941)

Pocta plukovníkovi in memoriam Ladislavu Preiningerovi (1895-1941)

V letošním roce si příslušníci Praporu zabezpečení připomněli již 128. výročí narození patrona útvaru plukovníka in memoriam Ladislava Preiningera (2. července 1895). Vojáka, vlastence, legionáře a hrdiny domácího odboje, který položil svůj život a naplnil tak zcela slova vojenské přísahy. Bylo nám velkou ctí, že jsme mohli uctít jeho památku položením květin společně s jeho potomky.

Česky

30. červen – Den ozbrojených sil. Náš nejvýznamnější svátek

30. červen – Den ozbrojených sil. Náš nejvýznamnější svátek

Ten jsme si připomenuli u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) i s příslušníky Skupiny simulačních a trenažérových technologií (SkSTT) a Mnohonárodního centra leteckého výcviku (MATC) v pátek 30. 6. 2023 slavnostním nástupem. Právě v den, kdy před 105 lety, v městečku Darney Francie jako první potvrdila právo Čechů a Slováků na samostatnost a vlastní stát.

Česky

Vojenská akademie na vyškovském Dni prevence a osvěty v dopravě cílila na všechny věkové kategorie

Vojenská akademie na vyškovském Dni prevence a osvěty v dopravě cílila na všechny věkové kategorie

Ten se uskutečnil na náměstí ve Vyškově v úterý 27. června 2023 a tradičně nechyběli ani příslušníci Velitelství výcviku-Vojenské akademie. A to jako spolupořadatelé této akce ke zvyšování bezpečnosti dětí v silničním provozu a na podporu snižování počtu a následků dopravních nehod, na které se dále podíleli Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Policie České republiky, Městská policie, Středisko volného času Maják a Český červený kříž Vyškov.

Česky

Nášivky a odznaky absolventa kurzu Komando převzalo osm vojáků. FS dýka nejlepšímu historicky poprvé na Slovensko

Nášivky a odznaky absolventa kurzu Komando převzalo osm vojáků. FS dýka nejlepšímu historicky poprvé na Slovensko

V pondělí 26. června stanulo v kryptě Národního památníku hrdinů heydrichiády v Resslově ulici v Praze sedm profesionálů Armády České republiky a jeden příslušník Ozbrojených sil Slovenské republiky (OS SR). Pojí je společné absolvování jednoho z nejnáročnějších kurzů české armády, a to kurzu útočného boje – KOMANDO.

Česky