Šest desítek nových absolventů Kariérového kurzu pro nižší důstojníky

Šest desítek nových absolventů Kariérového kurzu pro nižší důstojníky

Kurz, probíhající od února do května 2024, byl veden již osvědčenou formu tzv. blended learning, která kombinuje prezenční výuku s online vzdělávací platformou EDUWEB. Tato platforma poskytuje studentům přístup k různým výukovým materiálům, jako jsou videa, prezentace, audiostopy a infografiky, které činí studium efektivnějším a přístupnějším.

Blended learning umožňuje studentům studovat kdykoli a odkudkoli, což zajišťuje flexibilitu nejen pro ně, ale i pro lektory, kteří mohou na dotazy a úkoly reagovat operativně. Motto kurzu „Sebevzdělávání, sdílení, spolupráce“ odráží důležité hodnoty vzdělávacího procesu na vojenské akademii, kde kromě získání všeobecných i odborných znalostí studenti navazují cenné kontakty a sdílejí různé dovednosti.

Na základě prověřených a pozitivních zkušeností z předchozích kurzů byla závěrečná ústní zkouška provedena formou „open book“, kdy studenti mohli využít dostupné materiály, učební texty a předpisy během přípravy. Tato forma zkoušky nejen ověřuje znalosti, ale také hodnotí schopnost studentů spojovat informace do širších souvislostí a kriticky myslet.

Nejlepším posluchačem kurzu byl zvolen kapitán Jan J. z 24. základny dopravního letectva. Ocenění za své vynikající výsledky při studiu převzal při slavnostním vyřazení, kde mu náčelník Odboru profesní přípravy plukovník gšt. Dalibor Spáčil předal věcný dar – meč.

„Mít všeobecné, kariérové vědomosti samo o sobě nestačí. Důležité je jejich využití v praxi a taky pochopení, že vzdělávání je nikdy nekončící proces. Je důležité být otevřený novým věcem a být aktivní v hledání nových příležitostí…,“ uvedl v závěrečné řeči náčelník centra kariérové přípravy nižších důstojníků podplukovník Josef Střítecký.


Kariérový kurz pro nižší důstojníky připravuje účastníky na výkon funkcí v hodnosti kapitán a major bez ohledu na vojenskou odbornost. Náplň kurzu zahrnuje oblasti jako taktika, vedení lidí, kritické myšlení, bezpečnostní a obranná politika, vojenské umění, krizové řízení, civilně‑vojenské vztahy, historie, právo a práce s médii. Absolvování tohoto kurzu je klíčovým krokem k postupu v kariéře.

Kariérové vzdělávání nižšího důstojnického sboru Armády České republiky zajišťuje na Vojenské akademii centrum kariérové přípravy nižších důstojníků, které organizuje jak základní důstojnické kurzy, tak kurzy pro nižší důstojníky, a to několikrát ročně.


Text: mjr. Markéta Beran Gecová
Foto: Ing. Vladimír Bezděk ml.

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. Červen 2024)