O nás

Velitelství výcviku-Vojenská akademie je rezortním vzdělávacím a výcvikovým zařízením Ministerstva obrany ČR.

Je předurčeno k organizaci a provádění základní, odborné a speciální přípravy, kariérového vojenského vzdělávání, výcviku vojenských profesionálů a příslušníků Aktivní zálohy AČR. Zabezpečuje přípravu jednotek a útvarů AČR do zahraničních misí. Zajišťuje provoz a rozvoj výcvikových zařízení ve vojenských výcvikových prostorech AČR a simulačních a trenažérových technologií užívaných AČR, plánuje jejich využití a připravuje v nich podmínky pro výcvik jednotek AČR a sil NATO.

Velitelství výcviku-Vojenská akademie (dále jen „VeV-VA“) je stálým prvkem systému velení a řízení Armády České republiky (dále jen „AČR“) odpovědným za provádění a rozvoj profesní přípravy personálu formou kariérových, odborných, specializačních, speciálních a účelových kurzů organizovaných zejména pro hodnostní sbory nižších důstojníků, praporčíků, poddůstojníků, mužstva, Aktivní zálohy (dále jen „AZ“) a civilních zaměstnanců.

Řídí a organizuje základní přípravu rekrutů a zabezpečuje vojenskou přípravu studentů Univerzity obrany (dále jen „UO“) v rozsahu své působnosti.

Podílí se na rozvoji doktrinální soustavy AČR, zejména v oblasti bojového použití druhů vojsk na taktické úrovni, na tvorbě vnitřních předpisů a vojenských publikací a rozvíjí informační podporu přípravy personálu. Plánuje a řídí využití učebních a výcvikových zařízení ve vojenských výcvikových prostorech Armády České republiky (dále jen „VVP AČR“) a podílí na jejich modernizaci a rozvoji, včetně simulačních a trenažérových technologií AČR (dále jen „STT“).

Řídí a koordinuje činnost posádkových subjektů při zpracování střednědobého plánu rozvoje posádky a jeho postupnou realizaci.

Priority VeV-VA:

  • Zajištění kvalitní profesní přípravy personálu nezbytné ke splnění kvalifikačních požadavků.
  • Udržení schopnosti přípravy jednotek do zahraničních operací.
  • Kvalitní provedení základní přípravy podle nové učební dokumentace.
  • Zvyšování kvalifikace vlastního personálu.
  • Rozvíjení mezinárodní spolupráce s vzdělávacími a výcvikovými středisky členských států NATO (EU).

 

Česky