Základní praporčický kurz má také své poslední letošní absolventy

Ukončení letošního posledního Základního praporčického kurzu

V období od 28. srpna do 16. listopadu 2023 se u  Praporčické školy Velitelství výcviku‑Vojenské akademie konal v pořadí letos již třetí Základní praporčický kurz. Ten je koncipován tak, aby poskytl účastníkům komplexní vzdělání v oblasti leadershipu, prezentačních dovedností a vševojskových odborností.

Česky

Poslední poddůstojnický kurz letošního roku ukončen

Poslední poddůstojnický kurz letošního roku ukončen

Prakticky po třech letech, během kterých probíhala výuka poddůstojníků výhradně formou distanční, se Praporčická škola začátkem letošního roku vrátila k výuce prezenční. Podařilo se naplánovat, zorganizovat a zrealizovat tři poddůstojnické kurzy, přičemž poslední z nich proběhl v podzimním termínu, a to od 18. září do 10. listopadu 2023.

Česky

Den válečných veteránů v posádce Vyškov

Den válečných veteránů v posádce Vyškov

11.11. – Den válečných veteránů. Ten si příslušníci Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA), včetně Praporu zabezpečení, Skupiny simulačních a trenažérových technologií a Mezinárodního centra leteckého výcviku (MATC), připomenuli již v pátek 10. listopadu. A to společně s představiteli města Vyškova a dalších posádkových subjektů.

Česky

Další vyškovský příslušník převzal vysoké vyznamenání za záchranu života

Další vyškovský příslušník převzal vysoké vyznamenání za záchranu života

Čtyři desítky lidí ve středu 1. listopadu 2023 ministryně obrany na Vítkově vyznamenala za přínos pro Českou republiku a její armádu. Stalo se tak u příležitosti 105. výročí založení samostatného československého státu. Čtyři druhy resortních medailí převzaly významné osobnosti veřejného života, zaměstnanci rezortu obrany i vojáci jak profesionální armády, tak aktivní zálohy.

Česky

105. výročí vzniku samostatného československého státu: Slavnostní nástup, ocenění i pietní akt

105. výročí vzniku samostatného československého státu: Slavnostní nástup, ocenění i pietní akt

Toto výročí, spojené s 28. říjnem 1918, jsme si ve Vyškově připomenuli již v pátek 27. října, a to od brzkých ranních hodin, kdy naše oslavy odstartoval slavnostní nástup příslušníků Velitelství výcviku‑Vojenské akademie (VeV‑VA), tedy vojáků i občanských zaměstanců. Ten byl letos výjimečný přítomností přidělence obrany USA v České republice plukovníka Jakuba Amdrewse.

Česky

Generál Řehka ocenil zaměstnavatele aktivní zálohy

Generál Řehka ocenil zaměstnavatele aktivní zálohy

Velení armády věnuje aktivní záloze velkou pozornost, váží si nejen občanů, kteří se rozhodli dobrovolně převzít brannou povinnost, ale také jejich zaměstnavatelů. Za jejich kladný přístup k obranyschopnosti naší země a podporu aktivní zálohy jim osobně poděkoval náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Karel Řehka. Slavnostní setkání se uskutečnilo ve středu 25. října u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově za přítomnosti velitelů sil, ředitelů sekcí a vojáků aktivní zálohy.

Česky

Návštěva u Nebraské národní gardy v Camp Ashlandu: Zkušenosti s instruktorským kurzem a budoucí spolupráce

Návštěva u Nebraské národní gardy v Camp Ashlandu: Zkušenosti s instruktorským kurzem a budoucí spolupráce

V průběhu týdenní návštěvy u nebraské Národní gardy v Camp Ashlandu měli tři příslušníci Praporčické školy možnost představit svým zahraničním kolegům změny, kterých doznal současný instruktorský kurz ve Vyškově oproti své pilotní verzi, na jejímž vzniku se podílela i americká strana v roce 2020. Podoba kurzů americké armády složila jako odrazový můstek pro náš vševojskový instruktorský kurz.

Česky

Juniorní diplomaté absolvovali kurz přežití ve Vyškově

Juniorní diplomaté absolvovali kurz přežití ve Vyškově

V rámci přípravy na diplomatickou službu se posluchači Diplomatické akademie a juniorní diplomaté Ministerstva zahraničních věcí zúčastnili kurzu zaměřeného na zvládání krizových situací. Ve dnech 13.–20. října 2023 se pod odborným vedením Vojenské akademie ve Vyškově učili překonávat extrémní psychickou i fyzickou zátěž. Touto cestou tak získali základní průpravu pro práci v náročných teritoriích.

Česky

Do Francie na zkušenou

Na zkušenou do Francie…

Dva příslušníci Úseku záchranné a výsadkové přípravy Velitelství výcviku‑Vojenské akademie dostali příležitost, v rámci vzájemné spolupráce Vojenské akademie s Francií, navštívit francouzskou školu výsadkového vojska (Ecole des troupes aeroportees). Cílem bylo navázání nové spolupráce v rámci výsadkové přípravy.

Česky

Posádka Vyškov opět v něčem výjimečná

Posádka Vyškov opět v něčem výjimečná

Má totiž k dispozici zcela nové, jedinečné garáže. Ty byly postaveny speciálně pro vozidla CV90 (Combat Vehicle), tedy typovou řadu švédských pásových bojových vozidel. K užívání garáže oficiálně převzal podpisem předávacích protokolů Prapor zabezpečení Vyškov v pondělí 16. října 2023. A jak uvedl jeho velitel podplukovník Radoslav Mareček, jde zatím o raritu v rámci AČR.

Česky

Vyškovští cvičili odstřelovače v horských podmínkách

Vyškovští cvičili přední odstřelovače AČR v rakouských Alpách

Minulý týden proběhlo v rakouských Alpách cvičení odstřelovačů „Mountain Fox“, které bylo realizované za účelem sladit postupy odstřelovačů při střelbě a vedení bojové činnosti v horském a těžko přístupném terénu. To probíhalo pod vedením instruktorů Střelecké školy Velitelství výcviku‑Vojenské akademie (VeV‑VA) a bylo určené pro přední odstřelovače AČR.

Česky

Návštěva výcvikového centra, historické části Lvova i uctění památky padlých ukrajinských hrdinů

Návštěva výcvikového centra, historické části Lvova i uctění památky padlých ukrajinských hrdinů

Zástupci Velitelství výcviku-Vojenské akademie v čele s velitelem brigádním generálem Ladislav Rebilasem zamířili v měsíci září na pracovní návštěvu k Národní akademii pozemního vojska hejtmana Petra Sahajdačného ve Lvově.

Česky