Říjen 2023

Sportovní den s Dětským domovem

Sportovní den s Dětským domovem

V pátek 22. září 2023 připravili příslušníci Praporu zabezpečení „Plukovníka Ladislava Preiningera“ sportovní den pro děti z patronátního Dětského domova v Plumlově a Konici. Lehkoatletický stadion (LAST) v areálu kasáren se na jeden den stal velkým hřištěm. Pro děti byla připravena řada sportovních disciplín. V nich mohly poznat nejen svoje vlastní síly, schopnosti a odvahu, ale hlavně poměřit se v přátelském duchu se svými kamarády. Sportovní den je nová aktivita v kalendáři praporu a rádi bychom ji každoročně v září opakovali.

Česky

Prapor zabezpečení uctil památku svého patrona. A to společně s jeho rodinou

Prapor zabezpečení uctil památku svého patrona. A to společně s jeho rodinou

Začátek října je řadu let u Praporu zabezpečení „Plukovníka Ladislava Preiningera“ spojen se vzpomínkou právě na patrona našeho útvaru plukovníka Preiningera, jehož život byl před rokem 1939 přímo spjat s vyškovskou vojenskou posádkou. Zastával zde významnou funkci v rámci pluku útočné vozby, a to jako velitel IV. praporu a poté jako velitel celého pluku.

Česky

Návštěva výcvikového centra, historické části Lvova i uctění památky padlých ukrajinských hrdinů

Návštěva výcvikového centra, historické části Lvova i uctění památky padlých ukrajinských hrdinů

Zástupci Velitelství výcviku-Vojenské akademie v čele s velitelem brigádním generálem Ladislav Rebilasem zamířili v měsíci září na pracovní návštěvu k Národní akademii pozemního vojska hejtmana Petra Sahajdačného ve Lvově.

Česky

Vyškovští cvičili odstřelovače v horských podmínkách

Vyškovští cvičili přední odstřelovače AČR v rakouských Alpách

Minulý týden proběhlo v rakouských Alpách cvičení odstřelovačů „Mountain Fox“, které bylo realizované za účelem sladit postupy odstřelovačů při střelbě a vedení bojové činnosti v horském a těžko přístupném terénu. To probíhalo pod vedením instruktorů Střelecké školy Velitelství výcviku‑Vojenské akademie (VeV‑VA) a bylo určené pro přední odstřelovače AČR.

Česky

Posádka Vyškov opět v něčem výjimečná

Posádka Vyškov opět v něčem výjimečná

Má totiž k dispozici zcela nové, jedinečné garáže. Ty byly postaveny speciálně pro vozidla CV90 (Combat Vehicle), tedy typovou řadu švédských pásových bojových vozidel. K užívání garáže oficiálně převzal podpisem předávacích protokolů Prapor zabezpečení Vyškov v pondělí 16. října 2023. A jak uvedl jeho velitel podplukovník Radoslav Mareček, jde zatím o raritu v rámci AČR.

Česky

Do Francie na zkušenou

Na zkušenou do Francie…

Dva příslušníci Úseku záchranné a výsadkové přípravy Velitelství výcviku‑Vojenské akademie dostali příležitost, v rámci vzájemné spolupráce Vojenské akademie s Francií, navštívit francouzskou školu výsadkového vojska (Ecole des troupes aeroportees). Cílem bylo navázání nové spolupráce v rámci výsadkové přípravy.

Česky

Juniorní diplomaté absolvovali kurz přežití ve Vyškově

Juniorní diplomaté absolvovali kurz přežití ve Vyškově

V rámci přípravy na diplomatickou službu se posluchači Diplomatické akademie a juniorní diplomaté Ministerstva zahraničních věcí zúčastnili kurzu zaměřeného na zvládání krizových situací. Ve dnech 13.–20. října 2023 se pod odborným vedením Vojenské akademie ve Vyškově učili překonávat extrémní psychickou i fyzickou zátěž. Touto cestou tak získali základní průpravu pro práci v náročných teritoriích.

Česky

Návštěva u Nebraské národní gardy v Camp Ashlandu: Zkušenosti s instruktorským kurzem a budoucí spolupráce

Návštěva u Nebraské národní gardy v Camp Ashlandu: Zkušenosti s instruktorským kurzem a budoucí spolupráce

V průběhu týdenní návštěvy u nebraské Národní gardy v Camp Ashlandu měli tři příslušníci Praporčické školy možnost představit svým zahraničním kolegům změny, kterých doznal současný instruktorský kurz ve Vyškově oproti své pilotní verzi, na jejímž vzniku se podílela i americká strana v roce 2020. Podoba kurzů americké armády složila jako odrazový můstek pro náš vševojskový instruktorský kurz.

Česky

Generál Řehka ocenil zaměstnavatele aktivní zálohy

Generál Řehka ocenil zaměstnavatele aktivní zálohy

Velení armády věnuje aktivní záloze velkou pozornost, váží si nejen občanů, kteří se rozhodli dobrovolně převzít brannou povinnost, ale také jejich zaměstnavatelů. Za jejich kladný přístup k obranyschopnosti naší země a podporu aktivní zálohy jim osobně poděkoval náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Karel Řehka. Slavnostní setkání se uskutečnilo ve středu 25. října u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově za přítomnosti velitelů sil, ředitelů sekcí a vojáků aktivní zálohy.

Česky

105. výročí vzniku samostatného československého státu: Slavnostní nástup, ocenění i pietní akt

105. výročí vzniku samostatného československého státu: Slavnostní nástup, ocenění i pietní akt

Toto výročí, spojené s 28. říjnem 1918, jsme si ve Vyškově připomenuli již v pátek 27. října, a to od brzkých ranních hodin, kdy naše oslavy odstartoval slavnostní nástup příslušníků Velitelství výcviku‑Vojenské akademie (VeV‑VA), tedy vojáků i občanských zaměstanců. Ten byl letos výjimečný přítomností přidělence obrany USA v České republice plukovníka Jakuba Amdrewse.

Česky