Návštěva u Nebraské národní gardy v Camp Ashlandu: Zkušenosti s instruktorským kurzem a budoucí spolupráce

Návštěva u Nebraské národní gardy v Camp Ashlandu: Zkušenosti s instruktorským kurzem a budoucí spolupráce

V průběhu týdenní návštěvy u nebraské Národní gardy v Camp Ashlandu měli tři příslušníci Praporčické školy možnost představit svým zahraničním kolegům změny, kterých doznal současný instruktorský kurz ve Vyškově oproti své pilotní verzi, na jejímž vzniku se podílela i americká strana v roce 2020. Podoba kurzů americké armády složila jako odrazový můstek pro náš vševojskový instruktorský kurz.

Již v Nebrasce během týdne 7. až 14. října byly provedeny důkladné analýzy jednotlivých témat kurzu a identifikovány oblasti, ve kterých bylo možné jej dále zdokonalit. Účastníci jednání společně navrhli nové interaktivní prvky a cvičení, specificky zaměřené do českého vojenského prostředí. Příslušníci Národní gardy také poskytli cenné podklady pro tvorbu případových studií. Tyto materiály poslouží jako základ k vytváření reálných modelových situací a videí. Díky těmto informacím budou absolventi kurzu lépe připraveni jednat a rozhodovat se v situacích, kterým mohou čelit při službě v rolích instruktora nebo velitele při řízení zaměstnání.

Do budoucna tato vzájemná spolupráce s příslušníky NG Nebrasky nabízí příležitosti k dalšímu zdokonalování našich instruktorských a kariérových kurzů. Například pravidelná výměna know-how a osvědčených postupů povede k neustálému zlepšování výuky pro vojenský personál. V rámci této spolupráce se také nabízí příležitost vzájemné výměny instruktorů ke stáži, jak zde ve Vyškově, tak i za oceán do USA. Tato vzájemná výměna nejen rozšíří znalosti a dovednosti instruktorů, skrze práci ve skutečném mezinárodním prostředí, ale také přispěje k dalšímu rozvoji kurzu jako celku. Vzájemné sdílení poznatků a metodiky pozitivně ovlivní efektivitu přípravy vojáků nejen v České republice, ale také ve Spojených státech.


Text: praporčík Štěpán Hrbek
Foto: archiv Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

Vydal/a: 
Monika Nováková (25. Říjen 2023)