Generál Řehka ocenil zaměstnavatele aktivní zálohy

Generál Řehka ocenil zaměstnavatele aktivní zálohy

Velení armády věnuje aktivní záloze velkou pozornost, váží si nejen občanů, kteří se rozhodli dobrovolně převzít brannou povinnost, ale také jejich zaměstnavatelů. Za jejich kladný přístup k obranyschopnosti naší země a podporu aktivní zálohy jim osobně poděkoval náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Karel Řehka. Slavnostní setkání se uskutečnilo ve středu 25. října u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově za přítomnosti velitelů sil, ředitelů sekcí a vojáků aktivní zálohy.

Generál Řehka zdůraznil, že žádná armáda se neobejde bez záloh a ani naše země není výjimkou. „Aktivní záloha je nejlépe připravenou zálohou k doplňování v době míru, za stavu ohrožení státu a za válečného stavu. Je jedinou zálohou, kterou může vláda povolat v případě náhlých krizí. Proto jí věnujeme stejnou pozornost jako přípravě vojáků z povolání,“ připomněl generál Řehka.

Poděkoval zaměstnavatelům za nepřímý, ale velmi významný podíl na obranyschopnosti našeho státu a zmínil, jak je těžké zaměstnávat záložáka kvůli jeho služebním povinnostem. „Dlouhodobě se ukazuje, že právě vaše porozumění této oblasti je klíčové. Sehrává totiž zásadní úlohu v rozhodovacím procesu pro vstup do aktivní zálohy. Ujišťuji vás také, že si plně uvědomuji různé personální a provozní těžkosti, které váš vstřícný postoj mohou provázet. O to více si cením vašeho přístupu,“ uzavřel generál Řehka.

Firmám ukládá zákon povinnost umožnit vojákům Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR účast na vojenském cvičení a při operačním nasazení. Dle současné platné legislativy je zaměstnavatelům poskytnuta finanční podpora.

Kromě ní patří mezi výhody pro zaměstnavatele i vyšší fyzická zdatnost vojáků AZ, trestní bezúhonnost, spolehlivost a naplňování morálních hodnot.

Během programu si mohli zaměstnavatelé prohlédnout techniku a vybavení Pozemních a Vzdušných sil Armády ČR a navštívit výcvikové trenažéry Vojenské akademie Vyškov.

  • Počet vojáků zařazených do Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR k 1. říjnu 2023 je 4 275, žen je z tohoto počtu 460. Vojáci aktivní zálohy jsou zařazeni u 55 vojenských útvarů a zařízení.
  • V souladu se změnou branné legislativy se například vojákům AZ vyplácí náborový příspěvek, který činí 2 500 Kč za měsíc. Dále může voják AZ, který byl znovu zařazen do aktivní zálohy, získat stabilizační příspěvek 2 000 Kč měsîčně a je mu vyplacen jednorázově za celou délku závazku. Rovněž si může polepšit ohledně roční odměny, která činí 18 000 Kč a získat k ní dalších 9 000 Kč nebo 6 000 Kč, pokud jeho služební hodnocení bude výtečné nebo velmi dobré.
  • Další finanční podpora se týká zaměstnavatelů. Ti můžou získat finanční kompenzaci, i pokud jejich zaměstnanec absolvuje dobrovolné vojenské cvičení.

Autor: Armáda ČR

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. Říjen 2023)