Návštěva výcvikového centra, historické části Lvova i uctění památky padlých ukrajinských hrdinů

Návštěva výcvikového centra, historické části Lvova i uctění památky padlých ukrajinských hrdinů

Zástupci Velitelství výcviku-Vojenské akademie v čele s velitelem brigádním generálem Ladislav Rebilasem zamířili v měsíci září na pracovní návštěvu k Národní akademii pozemního vojska hejtmana Petra Sahajdačného ve Lvově.

Na půdě jedné z předních ukrajinských vzdělávacích institucí vojenského vzdělávání se diskutovaly parametry vzájemné spolupráce a podpory při výcviku, koncept přípravy personálu v krizové situaci a role Národní akademie při získávání, zhodnocení a implementací zkušeností do přípravy jednotek. Součástí programu bylo i uctění památky padlých ukrajinských vojáků, zejména absolventů Národní akademie, kteří položili své životy za Ukrajinu v boji proti ruským okupantům, ale i seznámení se s historií.

Návštěva se uskutečnila necelé čtyři měsíce poté, kdy jsme hostili delegaci této akademie v čele s velitelem generálporučíkem Pavlem Tkachukem ve Vyškově. Tehdy se během setkání obě strany podělily o své úspěchy v transformaci na cestě do NATO, přičemž ukrajinští kolegové se měli možnost blíže seznámit se současným posláním vyškovské akademie v rámci rezortu obrany, s koncepcí vzdělávání, ale i možnostmi učebně výcvikové základny, a to s nezastupitelnou rolí využívání simulačních a trenažérových technologií.

„Navázání spolupráce s ukrajinskou vzdělávací institucí stejného zaměření, navíc plnícího úkoly za válečného stavu, se jednoznačně jeví jako velmi významný benefit pro rozvoj schopností Velitelství výcviku-Vojenské akademie, jako jedinečného zařízení pro přípravu personálu rezortu obrany,“ hodnotí její přínos potažmo pro Armádu České republiky brigádní generál Ladislav Rebilas. Ten právě jako jednu z možných oblastí vidí například v ověřování poznatků a zkušeností z reálných bojů.


Text: kapitánka Monika Nováková, kapitánka Kateřina Ramil
Foto: archiv NALF, kapitánka Kateřina Ramil

Vydal/a: 
Monika Nováková (10. Říjen 2023)