Nová čerstvá krev připravena do kapitánské hodnosti

Nová čerstvá krev připravena do kapitánské hodnosti

V prostorách Velitelství výcviku‑Vojenské akademie Vyškov v průběhu minulého týdne složilo 48 posluchačů Kurzu nižších důstojníků závěrečné zkoušky a během slavnostního vyřazení pak převzalo certifikát o úspěšném absolutoriu kurzu, který probíhal v období od června do října 2023.

Důstojnice a důstojníci různých vojenských odborností před zkušební komisí prokazovali svou teoretickou připravenost na následné zařazení v kapitánské hodnosti.

Právě ukončený kurz je druhým během v pořadí, u kterého byla zavedena inovativní forma „blended learning“. Jedná se o kombinovanou formu výuky s podporou vzdělávací platformy EDUWEB. Zde mohou studenti čerpat informace nejen z klasických studijních textů, mohou zde najít různá výuková videa, video‑prezentace, video‑přednášky, výukové audiostopy, infografiku, nákresy apod., které činí studium přívětivějším.

Posluchači mohou studovat z jakéhokoliv místa na světě a v jakoukoliv dobu. Stejně tak i lektoři mohou operativně reagovat na požadavky studentů, či hodnotit zadané úkoly.

Motto kurzu: „Sebevzdělávání, sdílení, spolupráce“ reflektuje důležité hodnoty vzdělávacího procesu na vojenské akademii a odráží se v něm to nejvýznamnější na celém kurzu – nejen získání všeobecných znalostí vojenského profesionála, ale také navázání kontaktů s kolegy z různých odborností a vzájemné předávání různorodých znalostí a dovedností.

Nejlepší posluchačkou kurzu byla zvolena kapitánka P. D. z 53. pluku průzkumu a elektronického boje, která v průběhu slavnostního ceremoniálu převzala věcný dar – meč. „Přesvědčila jsem se o tom, že v naší armádě existují lidé, kteří za to stojí. Ačkoliv jsme různorodou skupinou, dokázali jsme hezky spolupracovat, navzájem se obohacovat, podporovat se. Bylo by moc prima, kdyby v naší armádě bylo víc lidí jako jsme my,“ uvedla ve své závěrečné řeči.

K úspěšnému dokončení studia přišel pogratuloval všem novým absolventům zástupce velitele Velitelství výcviku‑Vojenské akademie plukovník gšt. Ondřej Havel.

Na závěr pozdravil budoucí kapitány také náčelník Centra kariérové přípravy nižších důstojníků podplukovník Josef Střítecký: „Važte si toho, že vám kurz přinesl nové kontakty, nové kamarády a taky jiný pohled na práci vašich kolegů. Važte si jejich práce a mějte na paměti, že armáda je jako skládačka. Každý dílek v ní má své místo a jen společně lze řešit výzvy, kterým armáda čelí a bude čelit v budoucnu.“


Text: Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV‑VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (25. Říjen 2023)