Prapor zabezpečení uctil památku svého patrona. A to společně s jeho rodinou

Prapor zabezpečení uctil památku svého patrona. A to společně s jeho rodinou

Začátek října je řadu let u Praporu zabezpečení „Plukovníka Ladislava Preiningera“ spojen se vzpomínkou právě na patrona našeho útvaru plukovníka Preiningera, jehož život byl před rokem 1939 přímo spjat s vyškovskou vojenskou posádkou. Zastával zde významnou funkci v rámci pluku útočné vozby, a to jako velitel IV. praporu a poté jako velitel celého pluku.

Ani letos tomu nemohlo být jinak. V neděli 1. října 2023 uplynulo 82 let od jeho úmrtí a tak se hned následující pracovní den rozjeli zástupci Praporu zabezpečení (przab), v čele s velitelem podplukovníkem Radoslavem Marečkem, do Prahy k uctění jeho památky. Památky legionáře, vojáka, vlastence, člena odbojové organizace Obrana národa v době německé okupace. A to nejprve tradičním položením květin k pamětní desce a minutou ticha v místě jeho bydliště v Praze-Nuslích na ulici Oldřichova. Zde byl totiž 30. července 1941 zatčen gestapem a uvězněn na Pankráci. Společně s příslušníky Praporu zabezpečení byl na tomto pietním aktu přítomen i emeritní velitel praporu Ing. Jan Bouda a vojenský kaplan kapitán Rostislav Toman. V těchto památných místech proběhlo i krátké, ale o to srdečnější setkání s potomky pana Preiningera, jehož se zúčastnila známá česká herečka paní Veronika Freimanová (vnučka), Anna Freimanová (vnučka) a Jan Jirsa (vnuk).

V rámci vzpomínkového dne proběhla dále návštěva jízdárny kasáren v Praze-Ruzyni, kde  bylo v době od 28. září do 3. října 1941 popraveno sedmnáct vedoucích důstojníků ilegální organizace Obrana národa, mezi nimi i tehdejší podplukovník generálního štábu Ladislav Preininger. Ten zde byl zastřelen 1. října 1941. V současnosti se na tomto místě skonu řady statečných vojáků a odbojářů z doby okupace českých zemí nachází pietní místo a malá expozice Vojenského historického ústavu. Jsou zde vystaveny dobové předměty, dokumenty a fotografie. Proto i zde příslušníci Praporu zabezpečení vyjádřili svoji úctu položením květin se symbolickou minutou ticha, následovanou několika slovy a modlitbou kaplana. Ten ji věnoval nejen panu plukovníkovi, ale i všem obětem válek, které proběhly a bohužel také probíhají v současné době nedaleko našich domovů.

Ve večerních hodinách pak ještě následovala mše v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze-Liboci. A jen málokdo ví, že v kapli u vchodu do tohoto kostela je pamětní deska se jmény československých důstojníků, které Heydrich po svém příchodu do Prahy po vyhlášení stanného práva nařídil popravit.

Po skončení války byl podplukovník Ladislav Preininger nejprve vyznamenán Československým válečným křížem a v roce 1946 povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka. Je nám velkou ctí nosit jeho jméno ve svém názvu.


Text a foto: praporčík Tomáš Kurdík, vrchní praporčík przab

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. Říjen 2023)