Juniorní diplomaté absolvovali kurz přežití ve Vyškově

Juniorní diplomaté absolvovali kurz přežití ve Vyškově

V rámci přípravy na diplomatickou službu se posluchači Diplomatické akademie a juniorní diplomaté Ministerstva zahraničních věcí zúčastnili kurzu zaměřeného na zvládání krizových situací. Ve dnech 13.–20. října 2023 se pod odborným vedením Vojenské akademie ve Vyškově učili překonávat extrémní psychickou i fyzickou zátěž. Touto cestou tak získali základní průpravu pro práci v náročných teritoriích.

Kurz speciální přípravy pro krizové situace ve Vyškově proběhl ve dnech 13.–20. října 2023 a účastnilo se ho 13 juniorních diplomatů Ministerstva zahraničních věcí. Cílem kurzu, který každoročně pořádá Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Velitelstvím výcviku-Vojenskou akademií Armády ČR ve Vyškově, je osvojení znalostí i praktických dovedností nezbytných pro přežití v krizových situacích.

Teoretická školení i praktická cvičení absolvovali účastníci během sedmi intenzivních dnů pod dohledem majora Radima Brloha, instruktorů a elitních vojáků se zkušenostmi ze zahraničních misí a operací. Seznámili se s vojenskou technikou i terminologií a byli vystaveni psychické i fyzické zátěži. Zároveň se jim dostalo jedinečné příležitosti naučit se základům topografie, přežití v přírodě, první pomoci, vyjednávání a dalších disciplín. Mohli si také v praxi vyzkoušet některé krizové scénáře, do kterých se reálně mohou diplomaté v rizikových oblastech světa dostat.

„Kurz účastníkům poskytl unikátní náhled na každodenní problémy, se kterými se Armáda ČR v konfliktních oblastech potýká. Odnesli jsme si tak vzájemné pochopení na osobní úrovni, které je pro mezirezortní spolupráci naprosto klíčové,“ uvedl jeden z posluchačů Diplomatické akademie MZV. Kromě certifikátu si tak účastníci z kurzu odnesli i silný zážitek, cenné znalosti a zkušenosti a také hlubší poznání svých kolegů a v neposlední řadě sebe sama.


Zdroj: https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/juniorni_diplomate_absolvovali_kurz.html
Foto: © MZV ČR / MFA CZ

Vydal/a: 
Monika Nováková (25. Říjen 2023)