Sportovní den s Dětským domovem

Sportovní den s Dětským domovem

V pátek 22. září 2023 připravili příslušníci Praporu zabezpečení „Plukovníka Ladislava Preiningera“ sportovní den pro děti z patronátního Dětského domova v Plumlově a Konici. Lehkoatletický stadion (LAST) v areálu kasáren se na jeden den stal velkým hřištěm. Pro děti byla připravena řada sportovních disciplín. V nich mohly poznat nejen svoje vlastní síly, schopnosti a odvahu, ale hlavně poměřit se v přátelském duchu se svými kamarády. Sportovní den je nová aktivita v kalendáři praporu a rádi bychom ji každoročně v září opakovali.

Sportovní klání o medaile a diplomy se uskutečnilo ve střelbě ze vzduchové pušky, v hodu granátem do dálky, ve skákání přes švihadlo na čas a běhu na 400 m respektive 800 m podle věku sportovců. Jako doplňková disciplína byla připravena lezecká stěna na T-90, přetahování lanem a skákání v pytli. A je třeba říci: „Klobouk dolů, před výkony malých sportovců!“ Ať už byla disciplína za medaile nebo jen za sladkou odměnu, všichni se moc snažili podat ty nejlepší výkony.

Vše odstartovalo příjezdem našich milých hostů v 8:00 na stadion. Po krátkém přivítání a několika důležitých organizačních pokynech si děti vzal do parády náš sporťák Ondra Pajer. Na Ondrův povel: „Děti, rozcvička!“ proběhlo zahřátí na nadcházející sportovní výkony. Zábavnou hrou se děti rozcvičily při hře Rybičky, rybičky, rybáři jedou. Že je fotbalové hřiště opravdu „velký rybník“ se přesvědčil nejeden „rybář i rybička“. Po nezbytném protažení se děti rozdělily na dvě skupiny, mladší a starší. Zatímco jedni si otestovali svoji šikovnost a odvahu na lezecké stěně, pod dohledem lezeckých instruktorů, druhá skupina dětí zahájila soutěže ve sportovních disciplínách. A bylo na co koukat. Zahájila totiž ta mladší skupina dětí do 12 let. Hody granátem do dálky kolem 30 m byla prostě paráda! Skvělé výkony se potvrdily i na střelecké položce a při skákání přes švihadlo. Hodně smíchu a radosti pak bylo vidět u sranda disciplíny, skákání v pytli. V polovině dopoledne se pak skupiny dětí prohodily na stanovištích, aby všichni absolvovali celý sportovní víceboj. Dopolední klání pak bylo završeno společně, královskou atletickou disciplínou, během na 400 m a 800 m. Nakonec došlo na přetahování lanem, a i tady se všichni báječně pobavili. Nikdo nevzdal svůj boj a byla snaha vše dobojovat až do konce, i když z toho ta medaile nebude.

Pak už přišel čas na odpočinek po sportovních výkonech a zasloužený oběd, který byl zpestřen tím, že stravu dětem vydali naši kuchaři z polní kuchyně. Zatímco děti nabírali zpět svoje síly při jídle, bylo třeba vyhodnotit jejich výkony. Den utekl jako voda a blížil se nejdůležitější okamžik sportovního dne, všemi očekávané vyhlášení vítězů. Připravit medaile, vypsat diplomy a může zaznít fanfára „We Are the Champions“ od Queen. Na stupně vítězů začali vystupovat ti nejrychlejší, nejsilnější, nejpřesnější atd. Zacinkaly medaile, zašustily diplomy a ozval se bouřlivý potlesk vítězům. Aby opravdu nikdo neodjel s prázdnou, každé z dětí obdrželo certifikát účastníka sportovního dne. Na úplný závěr sportovního dne velitel Praporu zabezpečení podplukovník Radoslav Mareček předal finanční dar od příslušníků tohoto praporu ve výši 35 221 Kč zástupci ředitele dětského domova Mgr. Petru Antoníčkovi. Zaznělo poděkování dětí vojákům a přání, aby se takový hezký den zase zopakoval. Takže za rok v září zase u nás na stadionu!

Zvláštní poděkování patří emeritnímu veliteli przab Ing. Janu Boudovi, který dětem věnoval spoustu sladkých dobrot. Dále bývalé zaměstnankyni przab a dlouholeté podporovatelce DD Plumlov paní Iloně Matalové, která dětem na přilepšenou napekla úžasné dorty a moučníky. Další bývalý příslušník praporu Honza Frolich přivezl speciální atrakci v podobě foto koutku, a podle reakcí dětí to byla trefa do černého. „Budeme se fotit!“ vykřikly děti s nadšením. Díky patří také nadporučici Lence Nedbalové za krásné medaile. A úplně nakonec musí zaznít poděkování všem příslušníkům praporu, kteří si udělali čas na pomoc při přípravě a vlastním konání sportovního dne a za skvělou náladu po celý den!


Text a foto: praporčík Tomáš Kurdík, vrchní praúporčík przab

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. Říjen 2023)