Vojenskou přísahu složilo dalších 275 absolventů kurzu základní přípravy

Vojenskou přísahu složilo dalších 275 absolventů kurzu základní přípravy

Ve čtvrtek 12. října 2023 se uskutečnila u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) další z letošní série vojenských přísah. Tu složili opět společně noví profesionálové Armády České republiky (AČR), aktivní zálohy a dobrovolníci.

O jejím významu hovořil velitel VeV-VA brigádní generál Ladislav Rebilas, když mimo jiné zdůraznil závažnost takového závazku nejen pro naši zemi, ale pro každého jednoho z přísahajících. A to zvláště v době, kdy je bezpečnostní situace nejen v Evropě velmi napjatá: „Přísaha nejsou jen slova, je to dobrovolný, ale osobní slib zavazující každého k vlastenecké povinnosti bránit Českou republiku i za cenu nejvyšší.“

A to také následně za všechny zaznělo z úst nejlepšího absolventa tohoto kurzu – nového vojenského profesionála vojína Tomáše Blažka, protože vojenský slib věrnosti své zemi vrcholí právě slovy: „Pro obranu vlasti jsem ochoten položit i svůj život. Tak přísahám!“

Přísahu ve spojení se silným morálním imperativem následně zdůraznil i jménem velení AČR ředitel Sekce rozvoje sil MO brigádní generál Petr Milčický, když řekl: „Je to vyjádření mravního požadavku každého z nás, kdo se k němu zavázal zvoláním TAK PŘÍSAHÁM. I vy jste tak učinili a já vám k tomuto slavnostnímu okamžiku blahopřeji!“ Ten poté v této souvislosti uvedl i jednu z myšlenek řeckého myslitele Isokratése: „Čestní lidé mají charakter spolehlivější než sama přísaha,“ kterou dále rozvinul slovy: „Pravdou totiž je, že bez charakteru a cti přísahou vázaných osob, je ona přísaha jen prázdnými slovy. Přísaha je – a to bych rád zdůraznil – především vnitřní smlouva. Uzavřeli jste ji sami se sebou, svojí rodinou a zemí, jejími občany, armádou a jejími veliteli. To vše, a vaše domovy, oblíbená místa, sdílené hodnoty, přátelé nebo odkaz našich předků, pak stojí zase za slovem vlast. To by si měl uvědomit každý z nás v okamžicích, které budou zkoušet naše charaktery a naši připravenost přinést osobní oběti. Pro nás vojáky znamená služba, k níž jsme se přísahou zavázali, především sepětí se zájmy a osudy naší země a jejího národa. Vykonávat ji, je pro nás posláním a současně projevem oné cti, kterou zmiňuje Isokratés.“

Letošní výcvik nováčků však nekončí. „Čeká nás ještě jeden nástupní termín do kurzu základní přípravy, a tím je 1. listopad 2023, který vyvrcholí poslední letošní přísahou v pátek 9. prosince,“ dodává v závěru náčelník Úseku základní přípravy štábní praporčík Pavel Konvalinka.

Fotografie z výcviku naleznete na: https://www.facebook.com/InfoVeVVA/.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (13. Říjen 2023)