Velitelská příprava Krajského vojenského velitelství hl. města Praha na cvičení Hradba 2021

Velitelská příprava Krajského vojenského velitelství hl. města Praha na cvičení Hradba 2021

V rámci přípravy na cvičení HRADBA 2021 absolvovali příslušníci Krajského vojenského velitelství hl. m. Praha (KVV HMP) a velitelského sboru pěší roty Aktivní zálohy (AZ) od 27. června do 2. července výcvik v Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT) v Brně.

Česky

Pokyny pro nástup do kurzu základní přípravy – vzp

Pokyny pro nástup do kurzu základní přípravy – vzp

Základní příprava uchazečů přijatých do služebního poměru vojáka z povolání s termínem nástupu v srpnu 2021 proběhne opět v intenzivním módu bez možnosti opuštění areálu Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov v průběhu trvání kurzu z důvodu možného rizika navrátivších protiepidemických a karanténních opatření.

Česky

Roman Hippík: Pokud nemáte na boj připravenou hlavu, tělo to samo nezvládne

Další náš příslušník poskytl rozhovor pro czdefence

Po celou dobu své vojenské kariéry působí nepřetržitě u průzkumných jednotek, z toho převážnou část u jednotek hloubkového průzkumu. Problematiku vedení průzkumu se na všech velitelských funkcích snažil vždy propojovat s nejnovějšími poznatky v oblasti taktiky, střelecké přípravy a boje zblízka.

Česky

Na přípravě další jednotky do Mali se už teď podílí i naši instruktoři

Na přípravě Hraničských vojáků do Mali se už teď podílí i naši instruktoři

Vojáci z Hranic už přes půl roku intenzivně trénují na nasazení v africkém Mali. Jednotka postavená na bázi 71. mechanizovaného praporu v červnu vstoupila do další fáze přípravy. Minulý týden absolvovala komplexní polní výcvik na Libavé. Poprvé se přidali i vojáci z jiných útvarů, mimo jiné odstřelovači z Hradní stráže a velitelství 7. mechanizované brigády, instruktoři výcviku z Vojenské akademie ve Vyškově nebo specialista civilně-vojenské spolupráce ze Skupiny kybernetických a informačních sil. Cíl? Dokonale sladit postupy, připravit se na budoucí úkoly a v neposlední řadě se poznat i po lidské stránce.

Česky

Vojenská akademie ve Vyškově slaví 25 let od svého zřízení a v letošním roce si připomínáme i další významná výročí

Vojenská akademie ve Vyškově slaví 25 let od svého zřízení a v letošním roce si připomínáme i další významná výročí

Rozkazem ministra obrany číslo 20/1996 Věstníku Ministerstva obrany, Zřízení rezortní školy byla dnem 1. července 1996 zřízena rezortní škola s názvem Vojenská akademie ve Vyškově jako odborné školicí zařízení pro přípravu vojáků v činné službě v hodnostech důstojníků, praporčíků, poddůstojníků a mužstva a jejich další přípravu v souladu se systémem kariér. Vojenská akademie ve Vyškově byla podřízena náčelníkovi Generálního štábu AČR. Tímto dnem se začala psát historie jednoho z největších vzdělávacích a výcvikových zařízení rezortu Ministerstva obrany zabezpečujícího profesní přípravu personálu.

Česky

Příslušník CSTT předával své zkušenosti na základní škole ve Vyškově

Příslušník CSTT předával své zkušenosti na základní škole ve Vyškově

Každý rok pořádá Základní škola Purkyňova ve Vyškově Projektový den na téma „Mimořádné situace a události“. Ten žákům přibližuje reálné situace, se kterými by se mohli v životě setkat. Žáci prvních až devátých tříd se tak pohybují po stanovištích, která jsou zaměřena vždy na jinou mimořádnou situaci (poskytnutí první pomoci, povodně, evakuace, ukázka techniky hasičů, osobní bezpečí). Na každém stanovišti žáci pracují maximálně 20 minut a v závěru dne každá třída zhodnotí celou svoji práci s třídním učitelem.

Česky

Vyšlo letní číslo časopisu A report

Vyšel A report 7/2021

Nový A report přináší mimo jiné informace o největší armádní zakázce pro českou armádu – dodání 210 pásových bojových vozidel pěchoty. V článku se dozvíte, jak probíhalo několikatýdenní testování vozidel ASCOD, CV90 a Lynx, které vyvrcholilo oficiálním předáním výzvy pro podání nabídek třem uchazečům o zakázku. Další článek je rovněž zaměřený na modernizační projekt, kdy česká armáda začátkem července převezme první lehké terénní automobily Toyota Hilux. Přiblížíme, jak probíhaly vojskové zkoušky a jeden z řidičů se podělí o první zkušenosti za volantem tohoto teréňáku. Zároveň podnikneme malou exkurzi do historie lehkých terénních automobilů zavedených v československé a české armádě.

Česky