Slavnostní vyřazení absolventů Základního důstojnického kurzu

Slavnostní vyřazení absolventů Základního důstojnického kurzu

V pátek 17. května 2024 se v prostorách auly kasáren Dědice uskutečnilo slavnostní vyřazení úspěšných absolventů Základního důstojnického kurzu. Po čtyřech měsících intenzivního úsilí se jeho účastníkům podařilo splnit veškeré požadavky nutné k úspěšnému dokončení kurzu.

Ceremoniálu se zúčastnili významní hosté, včetně brigádního generála Jaroslava Jírů, ředitele Agentury logistiky a dalších velitelů útvarů a složek Armády České republiky. Náčelník štábu Velitelství výcviku‑Vojenské akademie (VeV‑VA) plukovník gšt. Hynek Pavlačka zahájil ceremonii svým proslovem, po kterém společně s generálem Jírů a plukovníkem Radkem Hubačem, zástupcem ředitele Agentury vojenského zdravotnictví, předali odznaky a dekrety 146 úspěšným absolventům.

Pět z nich bylo navíc oceněno velitelem VeV-VA za vynikající studijní výsledky a dalších pět za výtečné plnění služebních povinností během kurzu. Nejlepším posluchačem kurzu byla vyhlášena rotmistryně Iva K., příslušnice Agentury vojenského zdravotnictví, která za své vynikající studijní výsledky obdržela pamětní meč z rukou plukovníka Pavlačky.

Závěrečnou řeč pronesl náčelník centra kariérové přípravy nižších důstojníků podplukovník Josef Střítecký, který novým absolventům popřál hodně štěstí v jejich budoucí kariéře.

Tento kurz, probíhající od 5. února do 17. května 2024, představoval pro absolventy první významný krok v jejich životě důstojníka.


Text: kpt. Ing. Radek Švehla, centrum kariérové přípravy Velitelství výcviku‑Vojenské akademie

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (20. Květen 2024)