Den válečných veteránů v posádce Vyškov

Den válečných veteránů v posádce Vyškov

11.11. – Den válečných veteránů. Ten si příslušníci Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA), včetně Praporu zabezpečení, Skupiny simulačních a trenažérových technologií a Mezinárodního centra leteckého výcviku (MATC), připomenuli již v pátek 10. listopadu. A to společně s představiteli města Vyškova a dalších posádkových subjektů.

Oslavy odstartoval slavnostní nástup, v rámci něhož zazněl Rozkaz ministryně obrany Jany Černochové, následovaný oceněním příslušníků rezortními vyznamenáními Za službu v ozbrojených silách České republiky. Ty dekoroval zástupce velitele VeV-VA plukovník gšt. Ondřej Havel společně s místostarostou města Vyškova Romanem Celým.

Plukovník Havel při této příležitosti předal poselství velitele VeV-VA brigádního generála Ladislava Rebilase, který se nemohl ceremoniálu osobně zúčastnit: „Den veteránů, den příměří, den vzpomínek nebo svátek nezávislosti jsou v různých státech Evropy, USA a zemích commonwealthu synonymem pro 11. listopad. V České republice bylo ustanoveno toto datum jako významný den v roce 2004. Co jsme prožívali v tomto roce každý z nás, je spíše otázka osobní, nicméně z pohledu historie naší organizace či posádky, zahrnoval rok 2004 pár klíčových okamžiků, mezi něž patří: Zahájení činnosti „Centre of Excellence“ (Centra odborné přípravy chemického vojska), zavedení nové tradice – slavnostní vyřazování absolventů kariérových kurzů v prostorách barokního zámku ve Slavkově u Brna, zřízení funkce civilního zástupce velitele pro pedagogickou činnost u Vojenské akademie a v neposlední řadě přechod centra informačních technologií od rušené Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově do podřízenosti VA. Od té doby uběhlo pouhých 19 let, což je v porovnání s dobou od ukončení první světové války krátká epizoda. Ale z pohledu vývoje AČR podmíněného procesem profesionalizace a s tím související evolucí našeho Velitelství výcviku-Vojenské akademie do dnešní podoby, je to doba významná. Věřím, že schopnost posuzovat aktuální stav věci mimo jiné v kontextu historickém, je nezbytnou součástí pokroku člověka obecně, tak jako jakékoliv organizace, té naší nevyjímaje, současně je to nástroj preventivní podporující správnost rozhodnutí a eliminující opakování chyb. Připomínání si historických událostí a jejich důsledků je taktéž důležitou součásti tradic, které nejen popisují, ale také formují význam lidských hodnot jakožto podstatu bytí. A mezi tyto tradice den veteránů nepochybně patří. Proto využijme tento den bez ohledu na dynamiku doby a krize kolem nás k sebereflexi a zamyšlení se nad osobními a společenskými hodnotami a jejich vlivu na naši práci a život jako takový. Přeji nám poklidný den veteránů.“

Ten poté pokračoval pietním aktem u pamětní desky padlých příslušníků VA přímluvou kaplana VeV-VA podplukovníka Josefa Konečného a uctěním jejich památky včetně společného položení kytice s místostarostou Romanem Celým a velitelem Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice (BMATT.CZ) plukovníkem Paulem Morrisem.

Oslavy Dne veteránů pak tradičně uzavřela bohoslužba v posádkové kapli a naše účast na pietních aktech u památníků padlých hrdinů ve městě Vyškově a jeho okolních obcí.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Hana Jurčová a kapitánka Monika Nováková

Vydal/a: 
Monika Nováková (10. Listopad 2023)