U našeho praporu zabezpečení se rovněž předávala jedna z významných pozic

U našeho praporu zabezpečení se rovněž předávala jedna z významných pozic

Chlad a mrazivá mlha padla ve středu 13. prosince na nástupiště Praporu zabezpečení Vyškov (przab) a zahalila tak jeho příslušníky, když se zde sešli na slavnostním nástupu při příležitosti odevzdání a převzetí funkce velitele roty obsluh výcvikových zařízení (rovz).

Předávající velitel této roty, jejíž úkolem je mimo jiné správa veškerých cvičišť na území VVP Březina, sezónní údržba a uzávěry ohrožených prostor při střelbách – kapitán Tomáš Hermann odchází k Středisku obsluhy výcvikového zařízení (SOVZ) Hradiště, kde bude zastávat funkci náčelníka štábu. Na jeho dosavadní pozici jej střídá nadporučice Lenka Nedbalová. Ta dosud působila na logistice Praporu zabezpečení.

Velitel praporu podplukovník Radoslav Mareček při této slavnostní příležitosti nejprve poděkoval kapitánu Hermannovi za výtečnou a dlouholetou práci a vyjádřil přesvědčení, že své těžce získané zkušenosti dovedně uplatní na nové funkci v nastávajícím působišti. Hodně zdaru následně popřál i nové velitelce a vyjádřil víru, že společně s příslušníky rovz se jí podaří tuto rotu posunout zase o kousek výše.

Pomyslný štafetový kolík si oba jmenovaní předali, když poté společně před zraky nastoupených příslušníků praporu podepsali protokol o předání funkce.

„Prapor zabezpečení zůstane navždy v mém srdci jako ten jediný, mateřský,“ zmínil poté kapitán Hermann při svém dojemném rozlučkovém proslovu, ve kterém zazněla i děkovná slova a zhodnocení jeho zdejšího sedmnáctiletého působení. Za to kapitán Hermann v závěru obdržel z rukou podplukovníka Radoslava Marečka ocenění – Pamětní odznak Praporu zabezpečení plk. Ladislava Preiningera a rovněž věcné dary od příslušníků praporu s přáním hodně štěstí a pracovních úspěchů v jeho další kariéře.

Velitel praporu dále využil příležitost společného nástupu k tomu, aby popřál všem svým příslušníkům hezké svátky a do nového roku hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů.


Text: nrtm. Ladislav Surovec, vedoucí praporčík velitelské roty przab
Foto: Vladimír Bezděk, VeV‑VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (15. Prosinec 2023)