Základní důstojnický kurz absolvoval historicky nejvyšší počet posluchačů

Základní důstojnický kurz absolvoval historicky nejvyšší počet posluchačů

Na pomyslné startovní čáře čtyřměsíčního Základního důstojnického kurzu, který se konal ve Vojenské akademii ve Vyškově od 4. září do 8. prosince 2023, stálo 144 posluchačů. Do cíle prošlo studiem a zkouškami 142 budoucích důstojníků Armády České republiky.

Tento kurz nebyl pouhou studijní záležitostí, nýbrž se stal významným milníkem v jejich přípravě na náročné výzvy, které je budou v jejich vojenské kariéře čekat.

Každá fáze kurzu byla strukturována a zaměřovala se na klíčové aspekty vojenského velení a řízení. Studenti procházeli intenzivní přípravou ve Vojenském umění, kde se seznámili s vojenskou taktikou. Leadership byl klíčovým prvkem, kde se studenti učili vedení týmu, motivaci a strategickému plánování. Aplikovaná teorie řízení jim poskytla analytické a organizační dovednosti, zatímco Bezpečnostní a obranná studia představovala hlubší pohled do současné bezpečnostní problematiky.

Závěrečné zkoušky, kterými studenti prošli, nebyly pouhým testem jejich znalostí, ale také prokázáním jejich schopností pracovat pod tlakem. Drtivá většina účastníků kurzu překonala požadavky a ukázala vynikající výsledky. Jejich odvedená práce byla oceněna lektory, kteří byli hrdí nad dosaženými výsledky posluchačů. Tím nejlepším, který si kromě absolventského zlatového odznaku z tohoto kurzu odvezl i meč, byl příslušník 102. průzkumného praporu Prostějov rotmistr F. B.

Během čtyřměsíčního pobytu se mezi studenty vytvořila nejen profesionální, ale i osobní pouta. Tento kolektiv a kolegiální atmosféra vytvořila prostředí podporující vzájemné učení a rozvoj. Nově navázaná přátelství a vztahy posílily nejen atmosféru v kurzu, ale budou sloužit i jako cenný základ pro budoucí spolupráci a týmovou práci v rámci armádního prostředí. „Tímto kurzem nekončí vaše vzdělávání v důstojnické hodnosti, ale jste teprve na samém začátku. Přeji vám hodně štěstí a úspěchu v budoucí kariéře,“ prohlásil na slavnostním vyřazení posluchačů náčelník štábu VeV‑VA plukovník gšt. Hynek Pavlačka.

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu mají absolventi nyní před sebou široké možnosti v jejich důstojnických kariérách. Získané dovednosti, znalosti a sebedůvěra budou klíčovými faktory, které jim pomohou čelit výzvám jejich budoucí služby v Armádě České republiky. Tento základní důstojnický kurz nejenže představoval významný mezník v jejich životech, ale také poskytl základ pro profesionální růst a úspěch v jejich vojenské kariéře.


Text: kapitán Radek Švehla, Úsek kariérové přípravy nižších důstojníků
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV‑VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (11. Prosinec 2023)