Slavnostní zakončení třetího běhu kariérového kurzu pro nižší důstojníky

Slavnostní zakončení třetího běhu kariérového kurzu pro nižší důstojníky

V pátek 15. prosince 2023 předal zástupce velitele Velitelství výcviku‑Vojenské akademie plukovník gšt. Ondřej Havel dekrety úspěšným absolventům Kurzu pro nižší důstojníky. Své znalosti, dovednosti a teoretickou připravenost prokázalo úspěšně šest desítek posluchačů tohoto kariérového kurzu, který probíhal od srpna do prosince 2023.

Cerifikáty předával spolu s nejvyšším hostem slavnostního aktu – generálporučíkem Jaromírem Alanem. A nejen ty. Devět z nich navíc obdrželo písemnou pochvalu za dosažení výtečných studijních výsledků. Nejlepším ze všech se stal nadporučík J. S. ze 102. průzkumného praporu Prostějov.

„Nesmírně si vážím, že jste ze svého středu vybrali právě mě a přál bych si, aby na tomto místě mohl stát každý z Vás… Služba v armádě se od mnoha jiných zaměstnání liší tím, že po nás vyžaduje, abychom se snažili stát nejlepšími možnými verzemi nás samotných. Neustále se musíme vzdělávat, zdokonalovat, udržovat svou fyzickou kondici. Někdy se to může zdát těžké, ale nepolevujme, neboť nás čekají mnohé výzvy,“ uvedl ve svém projevu nadporučík S., oceněný navíc mečem.

Náčelník Centra kariérové přípravy nižších důstojníků podplukovník Josef Střítecký pogratuloval všem novým absolventům k úspěšnému zakončení studia a mimo jiné zmínil: „Absolvováním tohoto kurzu jste dosáhli milníku, který vám otevírá nové možnosti a perspektivy ve vaší kariéře … Vaše vědomosti a dovednosti, podpořené vaším vysokým morálním kreditem z vás dělají ty přirozené lídry a respektované velitele. To, že se zachováte správně i ve složitých situacích, nejen vojenského charakteru, z vás dělá osoby hodné následování.“

Právě ukončený běh kurzu, v pořadí letos již třetí, připravil své účastníky ve všeobecných profesních kompetencích pro výkon funkcí v hodnosti kapitán, a to bez rozdílu vojenských odborností. Jeho náplň je tedy společná pro všechny posluchače. Ti v něm získávají všeobecný rozhled zejména v oblastech taktiky, vedení lidí, kreativního, analytického a kritického myšlení, bezpečnostní a obranné politiky, historie, práva a práce s médii, přičemž jeho absolvování je předpokladem pro splnění podmínek nutných k postupu v kariéře.


Autor: Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků
Foto: Vladimír Bezděk a mjr. Václav Pokluda

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. Prosinec 2023)