Děti si během POKOS vyzkoušely pacientský simulátor a vestu pro nácvik Heimlichova hmatu

Děti si během POKOS vyzkoušely pacientský simulátor a vestu pro nácvik Heimlichova hmatu

Po letních prázdninách se studenti vrátili zpět do lavic a spolu s nimi se vrátil i vzdělávací projekt Příprava občanů k obraně státu (POKOS). Zástupci odboru komunikace Ministerstva obrany navštívili společně s vojáky z Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov a příslušníky Krajského vojenského velitelství Brno Základní školu v Dyjákovicích a Gymnázium a střední odbornou školu v Mikulově.

„Zkušenosti vojáků a názorné ukázky toho, jak se chovat v krizových situacích, mohou dětem i jejich blízkým zachránit život a to jsou rady k nezaplacení,“ zdůraznila podstatu projektu Daniela Hölzelová z odboru komunikace MO. Během akcemi nabitého dopoledne se děti dozvěděly, že existují různé stupně krizových stavů, jakou roli v nich hrají vojáci a hlavně jakým způsobem pomáhají. Žáci se také dozvěděli, že se armáda dělí na různé složky, jejichž příslušníci nosí odlišné uniformy, nášivky na rukávech či různě barevné barety a zároveň už vědí, jaké poslání mají vojáci nejen doma, ale i v zahraničních misích. „Armáda České republiky chrání naši vlast a naše společné hodnoty už 30 let a na toto významné výročí jsme dnešní program zaměřili,“ doplnila Daniela Hölzelová. Přednášky střídaly názorné ukázky – a že se bylo na co dívat. O tom svědčily nadšené tváře dětí i zvídavé pohledy kolemjdoucích.

Vojenskou přísahou to teprve začíná

Práci svého útvaru přiblížila dětem kapitánka Monika Nováková: „Jsme ti, co připravují všechny vojáky, ale i zálohy a dobrovolníky při vstupu do armády, přes jejich další kariérové, odborné a specializované vzdělávání a výcvik.“ Prvním krokem pro to stát se profesionálním vojákem je úspěšné absolvování kurzu základní přípravy, po kterém absolventi složí vojenskou přísahu. A tady jejich cesta teprve začíná.

CAESAR není jen dělostřelecký komplet, ale i zdravotnický simulátor

Vůbec poprvé si děti mohly vyzkoušet v rámci projektu POKOS ošetřit poranění na zdravotnickém simulátoru CAESAR, který patří k nejlepším a nejodolnějším pacientským simulátorům na světě. „Caesara máme jako jediní v armádě, ovládáme ho jednoduše pomocí tabletu a dokáže nasimulovat různé druhy bojových poranění,“ říká praporčice Veronika Podhorská, instruktorka zdravotnické přípravy. Figurína má míry dospělého člověka, mluví, krvácí, reaguje očima, dýchá a dokonce má vyměnitelné končetiny. „Při masivním krvácení musíte nasadit turniket co nejvýše a pokud ho správně nasadíte, přestane figurína krvácet,“ dodala Podhorská. Kromě pacientského simulátoru si studenti vyzkoušeli také vestu pro nácvik Heimlichova hmatu, mezilopatkového úderu nebo si mohli natrénovat masáž srdce na novém defibrilátoru Prestan AED Ultra trenér, což je nejrealističtější automatický trenažér, který navíc dává hlasové i vizuální pokyny.

Netradiční školní rozvrh

Ochrana člověka za mimořádných situací, základy sebeobrany, překážková dráha i ukázky vojenské techniky – to vše bylo součástí rozvrhu POKOS. Pod pečlivým dozorem instruktorů se studenti naučili základní postoj a několik sebeobranných chvatů. Zjistili, jak fungují detekční přístroje a zároveň si vyzkoušeli ochranné masky a protichemické obleky. Vyškovští chemici také seznámili děti s tím, co dokážou zbraně hromadného ničení, nebo co dělat, když dojde k úniku chemických látek. Zážitky z tohoto nevšedního školního dne pak všem zpestřila i prohlídka obrněné techniky. Vidět naživo Dingo, Iveco, vojenskou sanitu či Toyotu Hillux se dětem ve škole zas tak často nepoštěstí.


Text: Denisa Kohútová a Daniela Hölzelová, OK MO
Foto: Daniela Hölzelová, OK MO

Vydal/a: 
Monika Nováková (11. Září 2023)