Kurz „Vyhodnocování radiační a chemické situace“

Kurz „Vyhodnocování radiační a chemické situace“

Ve dnech 12. – 23. 2. 2024 proběhl u Úseku přípravy chemického vojska Centra přípravy pozemních sil Odboru profesní přípravy VeV-VA tento rok již druhý běh kurzu „Vyhodnocování radiační a chemické situace“.

Kurz je věnován vyhodnocení radiační, chemické a okrajově i biologické a radiologické situace jak podle spojenecké publikace ATP‑45(F), tak i podle národních předpisů. Posluchači se v něm naučí provádět zákresy CBRN (z anglického Chemicial, Biological, Radiological and Nuclear tj. chemických, biologických, radiologických a jaderných) incidentů do mapy a zakreslovat a vyhodnocovat ohrožené prostory pro účely varování jednotek i pro podporu rozhodovacího procesu velitele. V rámci kurzu posluchači provádějí i vyhodnocení variant možného použití zbraní hromadného ničení protivníka, vyhodnocení „vulnerability assessment“ (tj. hodnocení zranitelnosti) vlastních jednotek, návrhu veliteli ke zvýšení odolnosti jednotek vůči pravděpodobné variantě použití ZHN i zákres skutečné situace na základě výsledků provedeného radiačního a chemického průzkumu a predikce vývoje radiační a chemické situace. Vyvrcholením kurzu je „mini cvičení“, kdy je posluchačům rozehrána jednoduchá taktická situace a jsou jim formou zpráv CBRN (normalizovaný formát zpráv, které předávají informace o CBRN incidentech, výsledcích průzkumu i varování) rozehrávány incidenty a výsledky radiačního a chemického průzkumu, které zakreslují do mapy a dále vyhodnocují.

Na výše uvedený kurz navazuje kurz „Vyhodnocování radiační a chemické situace – zdokonalovací“, ve kterém si posluchači zopakují a prohloubí uvedené postupy a naučí i některé složitější výpočty, a kurz „Softwarová podpora v OPZHN“, který je věnován postupům založeným na využití specializovaného software CBRN Analysis.


Text a foto: Úsek přípravy chemického vojska

Vydal/a: 
Monika Nováková (28. Únor 2024)