Vojenskou přísahu skládali letošní první noví vojáci a vojákyně. A to nejen profesionálové

Vojenskou přísahu skládali letošní první noví vojáci a vojákyně. A to nejen profesionálové

V pátek 8. března 2024 se u Velitelství výcviku‑Vojenské akademie ve Vyškově uskutečnila letošní první slavnostní vojenská přísaha. Tu složili před významnými hosty napříč rezortem obrany a svými nejbližšími čerství absolventi kurzu základní přípravy.

Ti prošli náročným nepřetržitým výcvikem, který připravuje vojáky na službu v Ozbrojených silách ČR, jehož cílem je splnění více než dvacítky základních dovedností vojáka. A slova přísahy přednesl tradičně ten nejlepší z nich. „V tomto kurzu se jím stal vojín Martin Panuš, který navíc exceloval v komplexní soutěži. Tam potvrdil nejen své kvality ze všech druhů příprav a z pěti desítek hodnocených kritérií absolvoval kurz základní přípravy jako nejlepší,“ vysvětluje nový náčelník základní přípravy štábní praporčík František Fryč.

„Tak přísaháme!“ Zaznělo z úst více než dvou stovek nových vojáků, a to nejen z řad profesionálů, ale i záložníků a dobrovolníků. Zvláště pro nové vojákyně, které se stejně jako jejich kolegové rozhodly spojit své životy se službou vlasti, byl tento den obzvláště významný. Ty totiž věrnost České republice, jako osobní závazek vlastenecké povinnosti při obraně státu, přísahaly v den, který patří na celém světě všem ženám.

„Vážím si rozhodnutí každého z vás, stát se ať již profesionálními vojáky, či vojáky v záloze nebo dobrovolníky. Každé takové rozhodnutí je spojené s odvahou a sebezapřením, změnou vašeho života, službou republice, což také často znamená vzdát se pohodlí domova a podřizovat se rozkazům, podrobovat se náročnému výcviku a připravovat se na boj,“ zdůraznil při této příležitosti velitel přísahy, zástupce velitele Velitelství výcviku‑Vojenské akademie plukovník gšt. Ondřej Havel.

Odpovědnost, spravedlnost, obětavost, odvaha a čest. Tyto hodnoty provázané s jejich novým posláním prokazovali nejen tím, že se zde učili prvním vojenským krokům, ale i zapojením se do takových činností jako je Běh a sbírka na podporu Vojenského fondu solidarity, či zapojení se do Českého národního registru dárců dřeně. Hodnoty, které musí být připraveni ctít v celé jejich další nové životní kariéře.

Další nováčky přivítají ve Vyškově ještě tento měsíc, přesněji v pondělí 18. března. Na jejich přeměnu z civilistů na vojáky jsou připraveni nejen vyškovští instruktoři, ale i z dalších armádních útvarů a zařízení. A další podíl na jejich výcviku pak mají i příslušníci jednotky Aktivní zálohy VeV‑VA.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV‑VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV‑VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. Březen 2024)