Vyškovským přednášeli špičkoví odborníci. Vrcholem byla Efektivita výuky pod vedením Martina Romana

Vyškovským přednášeli špičkoví odborníci. Vrcholem byla Efektivita výuky pod vedením Martina Romana

Série celkem čtyř přednášek se uskutečnila v aule Velitelství výcviku‑Vojenské akademie v úterý 27. února 2024, a to v rámci teoretické přípravy velitelů a příslušníků štábů. Tu provázela nejen promyšleně vybraná témata, ale také jejich prezentace špičkovými odborníky, a to nejen armádními.

„Tuto přípravu jsme se letos rozhodli pojmout zcela jinak. Záměrem bylo inovovat obsah, ale i spolupráci s externími odbornými lektory, tak aby přednášená tematika byla pro náš personál aktuální, adresná, s co nejvyšší přidanou hodnotu. A to nejen v rámci jeho poslání, ale také projektu Učící se organizace, který máme u akademie rovněž nastaven,“ uvedl náčelník štábu plukovník gšt. Hynek Pavlačka.

V úvodu bylo zařazeno téma Amok, zahrnující chování v případě útoku aktivního střelce, v rámci kterého předal cenné rady a zkušenosti nejen vojákům, ale i občanským zaměstnancům nadpraporčík Jaroslav Čtvrtníček z Územního odboru Vyškov Policie ČR.

Toho poté vystřídali dva armádní odborníci Odboru plánování a schopností Sekce plánování schopností (SPS MO), když přímo ředitel tohoto odboru plukovník gšt. Jiří Hrazdil objasnil novou Koncepci výstavby AČR 2035 a následně jeho vedoucí oddělení služby vojsk plukovník gšt. Eduard Trtílek nový Základní vojenský řád, platný k 1. 1. 2024, s účinností od 1. 4. 2024. Právě plukovník Trtílek byl gestorem jeho dlouholeté tvorby a seznámil tak všechny nejen s východisky pro změny, samotnými změnami, ale především dopady na vojáky, či oblasti vojenského života.

V samotném závěru přišla pomyslná třešnička na dortu, když mezi vyškovské zavítal opravdu velmi vzácný host JUDr. Martin Roman, MA. Tento známý český manažer, podnikatel, filantrop, který působil i jako ředitel ČEZ, absolvent řady zahraničních škol a v neposlední řadě vydavatel publikací pro učitele, se dlouhodobě zabývá tím, co funguje a nefunguje ve vzdělávání. Jak sám upřesňuje „Co věda říká, že funguje ve vzdělávání, protože výzkum je v této oblasti poměrně bohatý.“ Příslušníci Vojenské akademie si tak měli možnost vyslechnout zajímavou a cennou přednášku na téma Efektivity výuky. „Byť je specialistou na základní a střední vzdělávání, prezentované principy formativního hodnocení jsou nepochybně uplatnitelné i pro naše učitele,“ kvituje velitel brigádní generál Ladislav Rebilas, který doplňuje, že diskutované byly i otázky umělé inteligence a jejího vlivu v oblasti vzdělávání, motivace a programy profesního vzdělávání učitelů, skupinové a individuální vzdělávání, či přínos a organizace workshopů. „Tuto jedinečnou příležitost vyslechnout si přednášku společensky vysoce významného odborníka jsme nabídli i zástupcům Vojenské střední a vyšší odborné školy Moravská Třebová, Univerzity obrany Brno, včetně Centra bezpečnostních a vojensko‑strategických studií jako důkaz odborné sounáležitosti a jednoty úsilí,“ dodává generál Rebilas.

Ten pak hodnotí celkový smysl takovýchto přednášek slovy: „I toto je jedna z cest v budování důvěryhodné vzdělávací a výcvikové instituce, jež bude poskytovat kvalitní služby,“ zdůrazňuje vzdělávání vlastního personálu s převzetím nových rad a poznatků směrem k současným trendům a aktuálním požadavkům generál Rebilas.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV‑VA
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV‑VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (29. Únor 2024)