Hasiči v kurzu první pomoci

Hasiči v kurzu první pomoci

Kurz, který se uskutečnil od 22. ledna do 26. ledna pod vedením specialistů Úseku zdravotnických odborností, byl určen pro vojáky a občanské zaměstnance v odbornosti hasič.

„Kurz první pomoci pro vojenské hasičské jednotky je realizován v rámci celého pracovního týdne. Hasiči potřebují zvládnout více dovedností spojených s nácvikem vyprošťovacích a transportních technik,“ vysvětluje jedna z jeho instruktorek praporčice Eliška Komárková.

V rámci nácviku resuscitace byly využity trenažéry propojené s tabletem prostřednictvím aplikace, která zobrazuje správnost provedení a umožňuje vyhodnocení činnosti.

„Nasimulovaly jsme několik možných situací, například záchrana člověka při vdechnutí cizího předmětu, pád z výšky, dopravní nehoda, tonutí,“ vysvětluje další z instruktorek praporčice Veronika Podhorská a doplňuje, že důraz byl kladen nejen na poskytnutí první pomoci, ale celkovou organizaci a koordinaci činnosti na místě události. V akci se objevily i prostředky k zajištění pacienta s poraněním páteře, jako je krční límec, Sccop rám a vakuová matrace.

„Všechny činnosti musí být nadrilované, je potřeba u toho vždy také přemýšlet, a umět si poradit s tím, co máme k dispozici…,“ doplňuje v závěru třetí z instruktorek, která hasičům prakticky předávala cenné rady a zkušenosti, nadrotmistryně Michaela Kubíčková.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. Leden 2024)