Kurz pro nižší důstojníky poprvé i pro budoucí majory

Kurz pro nižší důstojníky poprvé i pro budoucí majory

Ve čtvrtek 7. března 2024 předal zástupce velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie, plukovník gšt. Ondřej Havel, dekrety novým absolventům Kurzu pro nižší důstojníky.

V letošním roce se jednalo o první slavnostní vyřazení a pro mnohé absolventy to znamenalo hned dvojnásobnou radost. Od 1. března 2024 totiž vstoupil v platnost nový RMO, který změnil zásady tvorby systemizovaných míst a nově je kurz pro nižší důstojníky vstupenkou i do majorské hodnosti.

Doposud platilo, že Kurz pro nižší důstojníky generoval kapitány a pro další postup musel každý příslušník AČR absolvovat kurz pro vyšší důstojníky, tzv. „KáVéDečko“. „KáeNDéčko“, jak se slangově nazývá Kurz pro nižší důstojníky, je teď na dlouhou dobu posledním kariérovým kurzem, který absolventům zaručí delší setrvání v rezortu obrany po dobu působení v hodnosti kapitána a majora.

Vraťme se ale k samotnému kurzu. Ten probíhal nejprve distanční formou, která započala již 23. října loňského roku, následně byla přerušena vánočními svátky a v prezenční formě pokračovala od 15. ledna letošního roku. Posluchači si osvojili a získali všeobecný rozhled zejména v oblastech taktiky, vedení lidí, kreativního, analytického a kritického myšlení, bezpečnostní a obranné politiky, historie, práva a práce s médii. Cílem bylo především sjednotit pohledy všech posluchačů na celkové fungování armády jako celku.

Všichni absolventi obdrželi dekrety za přítomnosti více než desítky velitelů, kteří přijeli podpořit tento slavnostní akt. Za vynikající studijní výsledky bylo oceněno celkem 5 absolventů písemnou pochvalou. Tradičně sami posluchači ve spolupráci s lektorským sborem zvolili ze svého středu nejlepšího absolventa celého kurzu, který navíc splňuje kritéria leadra. V tomto běhu toto ocenění získal příslušník 72. mechanizovaného praporu nadporučík D. V.

„Zůstaňte takoví, jací jste, nenechte se semlít systémem, dělejte věci nejlépe, jak umíte a snažte se být alespoň trošku vzorem a inspirací pro lidi, kteří pracují pod Vámi,“ uvedl ve své motivační řeči mečem oceněný nadporučík.

Ze strany Centra kariérové přípravy zazněla slova náčelníka, podplukovníka Josefa Stříteckého, když mimo jiné zmínil: „Važte si toho, že vám kurz přinesl nové kontakty, nové kamarády a také jiný pohled na práci vašich kolegů z jiných útvarů armády. Važte si jejich práce a mějte na paměti, že armáda je sice složená z jednotlivců, ale každý v ní má svou roli. Jednotlivec nemůže uspět sám. Je nutné se naučit spolupracovat s ostatními, protože jen společně dokážeme řešit výzvy, kterým armáda čelí a bude čelit v budoucnu“.


 

Vydal/a: 
Monika Nováková (11. Březen 2024)