Osvobození Kyjeva v širším vojensko-politickém kontextu

Konference - Kyjev

Takové bylo téma příspěvku příslušníka oddělení všeobecných předmětů Odboru kariérové přípravy VeV-VA kapitána PhDr. Stanislav Balíka na Konferenci k 70. výročí bojového nasazení 1. čs. samostatné brigády v SSSR při osvobozování Kyjeva.

Stříbřité odznaky absolventa vyškovské akademie k mnohému zavazují…

Vyřazení praporčického kurzu

Zavazují totiž k reprezentaci praporčického sboru Armády České republiky. A to všechny příslušníky praporčického kurzu u Velitelství výcviku – Vojenské akademie, kteří se stali jeho úspěšnými absolventy, včetně těch 43 nejčerstvějších.

Den veteránů uctili také ve Vyškově

Den veteránů

„Je mi ctí pracovat s tak profesionálním týmem. Týmem, za jehož prací stojí vysoký kredit Velitelství výcviku – Vojenské akademie, jako reprezentanta AČR, a to nejen doma, ale i v zahraničí.“ To jsou slova velitele, brigádního generála Jána Kožiaka, která zazněla v pondělí 11. listopadu 2013 v aule kasáren Dědice u příležitosti Dne válečných veteránů.

Sloužím vlasti

Sloužím vlasti

K významným okamžikům posledních dní spojených s oslavami výročí Dne vzniku samostatného československého státu a také Dne válečných veteránů, bezesporu patří složení vojenské přísahy. Zvlášť, pokud je zavazující akt k službě vlasti vázán na příslušníky aktivních záloh.

Vyškovští představili odborné veřejnosti hned několik novinek v přípravě řidičů

Odborná konference ODV
Simulátor náklonu vozidla, ochranné prvky zabraňující poškozování vozidel při jízdě v náročném terénu a v neposlední řadě dráha pro nácvik jízdy v písečných podmínkách. 
 
Těmito a dalšími praktickými novinkami v přípravě vojenských řidičů se prezentovali příslušníci Odboru dopravní výchovy Velitelství výcviku – Vojenské akademie na odborné konferenci ke zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil, kterou pořádají ve vyškovské posádce již tradičně počátkem měsíce listopadu.  Letošní, již šestý ročník však patřil k výjimečným a to jak počtem účastníků, tak odborností. 

Vyškovskou akademii navštívili Indové

Vyškovskou akademii navštívili Indové

A to učitelé a frekventanti kurzu pro vysoké indické důstojníky, tedy Vyššího kurzu řízení obrany. V rámci poznávací a vzdělávací cesty po České republice v doprovodu přidělence obrany Indie v ČR plukovníka Pawana Kumara je ve čtvrtek 31. října 2013 v posádce Vyškov přivítal náčelník štábu Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovník gšt. Milan Marek.

Svoboda je nyní samozřejmostí, ale stála hodně

Beseda s válečnými veterány
Asociace Vojáci Společně (AVS), sdružující samostatné organizace a zájmová sdružení se vztahem k resortu obrany a vojenským aktivitám, ve spolupráci s Generálním štábem AČR uskutečnila další z celé řady besed s válečnými veterány, tentokrát pro posluchače důstojnického a praporčického kurzu u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově.  

Čtvrtý ročník Běžecké ligy AČR finišoval ve Vyškově

Běžecká liga AČR ve Vyškově

Opava, Jince, Sedlec-Vícenice, Žatec, Hranice, Bechyně, Lipník, Přáslavice a Vyškov. To jsou místa, kde se postupně odehrálo, v gesci Velitelství pozemních sil, devět kol letošního armádního běžeckého seriálu pro vojáky a vojákyně z povolání.

I vojenští důchodci chtějí aktivně žít a zasluhují podporu

Aktiv KVD

To dokazují při každoročním bilancování své činnosti a ne jinak tomu bylo i letos, kdy se opět po roce na sklonku měsíce října společně sešli na Celookresním aktivu Klubu vojenských důchodců (KVD) Vyškov v prostorách Společenského klubu kasáren Dědice.

Vyškov po 36 let: Historický tank T-34/85 hlásí návrat do kasáren

Historický tank T-34/85 opět v kasárnách

Letošní 95. výročí Dne vzniku samostatného československého státu bylo pro vyškovskou posádku zcela výjimečné. Její velitel byl jmenován brigádním generálem, příslušníci kurzu základní přípravy složili slavnostní vojenskou přísahu a další příslušníci převzali řadu resortních vyznamenání a ocenění, a co víc…

Syndikovat obsah