Konference CDV 2014

Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil

Velitelství výcviku – Vojenská akademie pořádá již 7. ročník odborné konference na téma „Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil“. Konference je určena pro osoby zabývající se problematikou zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Tématem bude také příprava a provádění výcviku řidičů a osádek v překonávání vodní překážky plavbou a jízdou tanku pod vodou.

Zájemci o účast na konferenci si na této stránce mohou stáhnout přihlášku a zaslat ji vyplněnou na níže uvedenou adresu nejpozději do 17. října 2014.

Redakční rada předem děkuje přispěvatelům za zpracování příspěvků do sborníku konference podle níže uvedené šablony a jeho včasné zaslání nejpozději do 10. října 2014.

Statut konference


Kontakty:

mjr. Ing. Rudolf Kuběnka  tel: 973 451 932
kpt. Ing. Jaroslav Omelka tel: 973 451 937

fax: 973 451 930

Adresa pro zaslání přihlášky (příspěvku):

Internet:  ridici.konference(zavináč)vavyskov.cz

Přihláška k účasti na konferenci
Šablona příspěvku do sborníku

Poznámka:

Pro vojáky AČR je předepsán služební stejnokroj 97.