Vojenský výcvikový prostor Dědice

Srubový táborSrubový tábor

Slouží k výcviku příslušníků AČR, ke speciálnímu výcviku vojenských jednotek a útvarů, integrovaného záchranného systému (IZS) a k přípravě personálu do zahraničních misí.

Státní správu na území VVP Dědice vykonává Újezdní úřad vojenského újezdu Březina.