Sportovní a kulturní vyžití

Zájmová činnost

 • Společenský klub – kinosál, restaurační zařízení, knihovna, klubovny, atd.
 • Posádkový klub – 2x sál, klubovny, restaurační zařízení, atd.
 • Sportovní zařízení – hřiště, haly, kurty, dráhy, atd.
 • Volnočasové aktivity – modelářský kroužek, rybářský kroužek

Praporčický klub

Praporčický klub byl založen v prosinci 2006. Cílem klubu je poskytovat specifické zájmové volno časové aktivity. Jedná se o doplněk výchovy a výuky pořádané institutem výcviku a vzdělávání. Je přednostně určen praporčíkům a rotmistrům (v budoucnosti i poddůstojníkům), kteří jsou příslušníci posádky Vyškov nebo jsou zde za účelem vzdělávání.

Vstup do klubu je pro důstojníky a občanské zaměstnance omezen je nutné pozvání od některého praporčíka, rotmistra. Výjimku tvoří vojenští kaplani AČR. Kapacita klubu je cca 80 osob. Restaurační služby zabezpečuje Volaréza VK Vyškov.

V klubu je organizováno vyřazení některých kurzů. Je zde možnost sledovat sportovní přenosy, je zde k dispozici denní tisk a jsou zde vystaveny různé upomínkové předměty, plakety, diplomy, které získali příslušníci praporčického sboru v zahraničních misích nebo na návštěvách partnerských armád.

Posádkový dům armády Vyškov

 • možnost pořádání konference s kapacitou sálů stejnou jako pro kulturní vystoupení a s možností zajištění catteringu v restauraci (100 míst), denním baru (80 míst) a salonku (45 míst);
 • možnost využití 2 kluboven pro organizování jazykových a jiných kurzů, seminářů, besed a podobných akcí pro 15 – 20 osob;
 • využití didaktické techniky (PC projekce, TV, video); je možné zajistit přenos zvuku a obrazu ze sálů do přilehlých prostorů; audio a video záznamy;
 • pořádání cvičení štábů s možností využití datových a telefonních rozvodů ve všech prostorech (bez serveru);
 • velký a malý sál, jeviště ve velkém sále je možné zasunout (taneční parket);
 • možnosti různých stolových úprav v prostorech velkého a malého sálu, foyer, výstavní místnosti (možnost oddělení přepážkami z drátěného programu na samostatné pracoviště – kóje);
 • kapacita telefonní ústředny cca 60 míst – mikrovlnný přenos – vstup do CADS;
 • datové a telefonní rozvody jsou připraveny v sálech, ve výstavní místnosti a v klubovnách.