Vyškovští si připomenuli 15 let České republiky v NATO

15 let České republiky v NATO

Ve středu 12. března 2014, tedy přesně 15 let ode dne, kdy přistoupila Česká republika k Severoatlantické smlouvě, se uskutečnilo slavnostní shromáždění příslušníků Velitelství výcviku – Vojenské akademie, včetně posluchačů kurzů.

Členství v NATO a proměna Vyškova

Dne 12. 3. 2014 odvysílala Česká televize v rámci pořadu "Události v regionech" relaco o proměně Vyškovské posádk. Záznam tohoto pořadu je možné shlédnout v archivu ČT.

„Ples VeV-VA byl perlou plesové sezony ve Vyškově“

Ples VeV-VA

To jsou slova místostarosty města Vyškova Břetislava Usnula, který se spolu s dalšími více než 400 hosty účastnil letošního reprezentačního plesu Velitelství výcviku – Vojenské akademie v prostorách Společenského klubu kasáren Dědice. Slova, která jsou samozřejmě pro jeho organizátory velkou poctou a odměnou za náročnou několikaměsíční přípravu.

Sahel vystřídal Shield

Shield

V kasárnách Dědice a přilehlém vojenském výcvikovém prostoru Březina proběhlo pod řízením Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA) další z odborně-taktických cvičení. Tentokrát se jednalo o vyvrcholení procesu přípravy jednotky 2. strážní roty BAF (BAF – Bagram Air Field) Úkolového uskupení AČR ISAF, jehož cílem je dosažení plné operační připravenosti této jednotky k zahájení plnění úkolů v zahraniční operaci v Afghánistánu.

Když ve Vyškově uslyšíte SaShiMe…

SaShiMe

Na první pohled to vypadá japonsky a také byste pod tímto výrazem mohli hledat nějakou spojitost s tradičním japonským jídlem (Sashimi), ale to byste byli úplně vedle. Jedná se totiž o zkratku hned tří, po sobě jdoucích odborně taktických cvičení jednotek připravujících se do zahraničních operací, a to Sahel, Shield a Messenger.

První vojáci hranické brigády jsou připraveni na odlet do Mali

První vojáci hranické brigády jsou připraveni na odlet do Mali

Závěrečné cvičení absolvovali minulý týden vojáci 71. mechanizovaného praporu, kteří tvoří jádro 3. úkolového uskupení Armády ČR ve výcvikové misi Evropské unie v Mali. Na půlroční misi do Afriky se čtyři desítky vojáků vydají na začátku března.

Tradice Vojenské akademie v Hranicích je stále živá

Tradice Vojenské akademie v Hranicích je stále živá

Každý pátek probíhá v kariérních důstojnických kurzech Ve-V VA ve Vyškově výuka anglického jazyka podle příkladu výuky jazyků ve Vojenské akademie v Hranicích. V letech 1931 – 1934 vyučoval maďarštinu na této vojenské škole major Ludvík Svoboda, později armádní generál a bývalý prezident republiky, jehož jméno nesla Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově a k jehož tradici se hrdě hlásíme na Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově.

20 let Klubu vojenských důchodců ve Vyškově

V letošním roce je tomu již 20 let, kdy vznikl KVD ve Vyškově. Iniciátorem založení této organizace byl pplk. v. v. Josef Polášek za pomoci mnohých dalších, kteří bohužel již mezi námi nejsou. Pokusíme se dnes zavzpomínat na události, které v průběhu uplynulých let obohatily život našeho klubu i jednotlivých členů.

Važme si tradic dělostřelectva a buďme hrdi na to, že jsme dělostřelci

Tradice dělostřelectva

Slova v AČR nepochybně nejvíce spjata s 13. dělostřeleckým plukem Jince, zaznívají pravidelně však i na jiném místě. A to v posádce Vyškov, protože právě zde u Institutu profesní přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie, mimo jiné, dělostřelecké odbornosti připravují.    

Vyškov a Martin pojí jeden společný cíl: Výcvik nováčků

Spolupráce ČR a SR

Zástupci Slovenské i České republiky v něm také spolupracují a rádi by ještě intenzitu spolupráce zvýšili. Cíl? Obohacení základní přípravy vojáků vzájemnou výměnou i získáním nových zkušeností instruktorů, ale i velících poddůstojníků a důstojníků. Vždyť porovnávaná tématika obou  kurzů  je na 95 procent stejná. Jen systém přípravy je odlišný.

Syndikovat obsah