Režim života a průběh služby žáka

Výkon a doba služby

 1. Základní příprava trvá 3 měsíce.
 2. Základní příprava nových posluchačů Univerzity obrany trvá 2 měsíce.
 3. Základní příprava vojáků aktivních záloh trvá do 8 týdnů.
 4. Žákovi ve smyslu Zákona č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání, ve znění pozdějších
  předpisů náleží:
  • řádná dovolená
   • řádná dovolená se v průběhu kurzu základní přípravy neuděluje;
  • služební volno
   • důvody a délku služebního volna stanovuje náčelník Institutu výcviku, schvaluje a ve svém rozkaze uveřejňuje velitel VeV-VA.

Výkon a doba služby (zaměstnání) se u žáka řídí Zákonem č. 221/1999 Sb. O vojácích
z povolání, která obsahuje především rozvržení týdenní doby, přestávky a nepřetržitý
odpočinek.

Ukončení kurzu

Příprava žáka v kurzu je ukončena:

 • úspěšným absolvováním kurzu základní přípravy;
 • vzniknou-li zákonné důvody k ukončení služebního poměru;
 • na vlastní žádost;
 • nesplnění všech kritérií postupových zkoušek.

Text: nadpraporčík Marek Mareček, vrchní praporčík OZPř