Kurzy požárních odborností

Kurzy hasičských odborností

Nástup do kurzu je v den zahájení do 7.00 h ve vestibulu hlavního vstupu kasáren Dědice. Kontaktní osobou je major Ing. Leoš Janda (tel. 973 451 351, fax 973 451 300).

Nástupní odborný výcvik (HO010)

Vstupní dokumentace: doklad o zdravotní způsobilosti pro výkon funkce hasič (schopen práce ve výškách a nad volnou hloubkou, práce v izolačním dýchacím přístroji… nebo dle Nařízení vlády 352/2003 Sb.)

Materiálové vybavení: zásahový oblek, ochranná přilba, ochranné rukavice, zásahová obuv, hasičský opasek, oděv vz. 95 (staniční oblek – platí pro o.z.)

Chemická a technická služba (HO040)

Podmínky pro zařazení do kurzu: po absolvování kurzu Nástupní odborný výcvik (NOV) a praxe 1 rok u jednotky PO

Vstupní dokumentace: osvědčení o absolvování NOV, zdravotní způsobilost pro funkci hasič – práce v izolačním dýchacím přístroji, osvědčení v oboru OTD (Odborně technického dozoru) TZ (Tlakových zařízení), PZ (Plynových zařízení) MO (pokud je držitelem)

Materiálové vybavení: zásahový oblek, ochranná přilba, ochranné rukavice, zásahová obuv, oděv vz. 95 (staniční oblek – platí pro o.z.)

Chemická a technická služba – ověření (HO050)

Podmínky pro zařazení do kurzu: po absolvování kurzu Nástupní odborný výcvik (NOV) a po absolvování kurzu Chemická a technická služba

Vstupní dokumentace: osvědčení o absolvování NOV, zdravotní způsobilost pro funkci hasič – práce v izolačním dýchacím přístroji, osvědčení v oboru OTD (Odborně technického dozoru) TZ (Tlakových zařízení), PZ (Plynových zařízení) MO (pokud je držitelem), osvědčení o absolvování kurzu Chemická a technická služba nebo ověřovacího kurzu s uplynulou dobou platnosti nepřekračující 5 let

Materiálové vybavení: oděv vz. 95 (staniční oblek – platí pro o.z.)

Lezecký výcvik – ověření (HO060)

Podmínky pro zařazení do kurzu: po absolvování kurzu Nástupní odborný výcvik (NOV)

Vstupní dokumentace: doklad o absolvování NOV, doklad o zdravotní způsobilosti (schopen práce ve výškách a nad volnou hloubkou)

Materiálové vybavení: základní lezecký materiál odpovídající platným normám a předpisům (lezecký postroj, ochranná přilba, prostředky pro výstup, slaňovací prvky, rukavice, pevná kotníková obuv, svítilna, nůž), lezecká kombinéza, oděv vz. 95 (staniční oblek – platí pro o.z.)

Vyprošťovací zařízení (HO070)

Podmínky pro zařazení do kurzu: po absolvování kurzu Nástupní odborný výcvik (NOV)

Vstupní dokumentace: Osvědčení o absolvování NOV, zdravotní způsobilost pro funkci hasič

Materiálové vybavení: zásahový oblek, ochranná přilba, ochranné rukavice, zásahová obuv, oděv vz. 95 (staniční oblek – platí pro o.z.)

Motorové řetězové pily (HO080)

Podmínky pro zařazení do kurzu: po absolvování kurzu Nástupní odborný výcvik (NOV)

Vstupní dokumentace: Osvědčení o absolvování NOV, zdravotní způsobilost k obsluze MŘP potvrzená lékařem do „Protokolu o zkoušce“ (Skl.číslo 111007-ŽV-AČR-2013) opatřeném razítkem vysílajícího útvaru, fotografie 3,5 x 4,5cm

Materiálové vybavení: neprořezný oblek k obsluze motorové řetězové pily, dřevorubecká přilba, antivibrační rukavice, zásahová obuv, oděv vz. 95 (staniční oblek – platí pro o.z.)

Rádiové spojení v PO – ověření (HO090)

Podmínky pro zařazení do kurzu: po absolvování kurzu Nástupní odborný výcvik (NOV), každé 3 roky ověření ,,POTVRZENÍ‘‘ z Řádu spojové služby

Vstupní dokumentace: doklad o absolvování kurzu NOV a „POTVRZENÍ“ o absolvování poučení a přezkoušení dle Řádu spojové služby v PO

Materiálové vybavení: oděv vz. 95 (staniční oblek – platí pro o.z.)

Taktické řízení I (HO100)

Podmínky pro zařazení do kurzu: pro absolventy kurzu Nástupního odborného výcviku (NOV) s nejméně 3 roky praxe ve funkci hasič

Vstupní dokumentace: doklad o absolvování kurzu NOV, doklad o zdravotní způsobilosti pro výkon funkce hasič (schopen práce ve výškách a nad volnou hloubkou, práce v izolačním dýchacím přístroji… nebo dle Nařízení vlády 352/2003 Sb.), doklad prokazující požadovanou dobu praxe

Materiálové vybavení: zásahový oblek, ochranná přilba, ochranné rukavice, zásahová obuv, oděv vz. 95 (staniční oblek – platí pro o.z.)

Taktické řízení I - ověření (HO110)

Podmínky pro zařazení do kurzu: pro absolventy kurzu Taktické řízení I a po uplynutí 5 let od posledního ověření

Vstupní dokumentace: doklad o absolvování kurzu Taktické řízení I

Materiálové vybavení: oděv vz. 95 (staniční oblek – platí pro o.z.)

Taktické řízení II (HO120)

Podmínky pro zařazení do kurzu: pro absolventy kurzu Taktické řízení I s nejméně 1 rokem praxe ve funkci velitel družstva

Vstupní dokumentace: doklad o absolvování kurzu Taktické řízení I, doklad prokazující požadovanou dobu praxe

Materiálové vybavení: oděv vz. 95 (staniční oblek – platí pro o.z.)

Taktické řízení II – ověření (HO130)

Podmínky pro zařazení do kurzu: pro absolventy kurzu Taktické řízení II a po uplynutí 5 let od posledního ověření

Vstupní dokumentace: doklad o absolvování kurzu Taktické řízení II

Materiálové vybavení: oděv vz. 95 (staniční oblek – platí pro o.z.)

Hasič strojník (HO140)

Podmínky pro zařazení do kurzu: po absolvování kurzu Nástupní odborný výcvik (NOV) s nejméně 1 rokem praxe u jednotky PO

Vstupní dokumentace: Osvědčení o absolvování NOV, zdravotní způsobilost pro funkci řidič vozidel s právem přednostní jízdy (QL2 + maják), doklad o zdravotní způsobilosti pro výkon funkce hasič (dle Nařízení vlády 352/2003 Sb.), řidičské oprávnění skupiny „C“, vojenské řidičské oprávnění skupiny „C“

Materiálové vybavení: zásahový oblek, ochranná přilba, ochranné rukavice, zásahová obuv, oděv vz. 95 (staniční oblek – platí pro o.z.)

Hasič strojník – ověření (HO150)

Podmínky pro zařazení do kurzu: po absolvování kurzu Nástupní odborný výcvik (NOV) a kurzu Hasič strojník

Vstupní dokumentace: Osvědčení o absolvování NOV, zdravotní způsobilost pro funkci řidič vozidel s právem přednostní jízdy (QL2 + maják), doklad o zdravotní způsobilosti pro výkon funkce hasič (dle Nařízení vlády 352/2003 Sb.), řidičské oprávnění skupiny „C“, vojenské řidičské oprávnění skupiny „C“, osvědčení o absolvování kurzu Hasič strojník s uplynulou dobou platnosti nepřekračující 5 let

Materiálové vybavení: zásahový oblek, ochranná přilba, ochranné rukavice, zásahová obuv, oděv vz. 95 (staniční oblek – platí pro o.z.)