Zástupci resortních škol jednali ve Vyškově o možnostech meziresortní spolupráce

Seminář zástupců resortních školSeminář zástupců resortních škol

Ve čtvrtek 8. října 2009 proběhl v posádce Vyškov pracovní seminář zástupců resortních škol, jehož pořadatelem se stalo Velitelství výcviku – Vojenská akademie. Hlavním cílem a myšlenkou uspořádat tuto akci v meziresortním rozsahu bylo nejen zvýšení vzájemné informovanosti o roli a poslání jednotlivých resortních škol v systému přípravy personálu, ale zejména naznačení oblastí možné spolupráce.

V úvodu celodenního jednání všechny přítomné zástupce resortních škol přivítal velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie plukovník gšt. Jaromír Zůna a představil poslání, činnost a možnosti spolupráce Velitelství výcviku – Vojenské akademie, které zaujímá jedno z  nejvýznamnějších míst v přípravě personálu AČR, zaměřené na  provádění základní, odborné a speciální přípravy, kariérového vojenského vzdělávávání a výcvik důstojníků, praporčíků a rotmistrů. Tato prezentace pak byla obohacena ještě o prohlídku učebně výcvikové základny VeV-VA.

Poté se obdobným způsobem prezentovali zástupci dalších 10 resortních škol, které myšlenku o možnosti vzájemné spolupráce v závěrečné diskusi velmi ocenili a podpořili. Mezi nimi byli jak Střední a Vyšší policejní školy MV (Praha, Pardubice, Jihlava, Holešov, Brno, Školské účelové zařízení MV v Praze, Střední odborná a Vyšší odborná škola požární ochrany (Frýdek –Místek), Diplomatická akademie MZV v Praze, Justiční akademie v Kroměříži a Odborná škola Vojenské policie Vyškov.

Dalším z účastníků pak bylo Centrum služeb pro silniční dopravu, a.s., které úzce spolupracuje s Institutem dopravní výchovy VeV-VA. Účastníci semináře se zcela jednoznačně dohodli na dalším jednání, již odborném, které by se zde mělo uskutečnit v prvním čtvrtletí roku 2010.

Text: kpt.Mgr.Monika Nováková, zastupující tiskový a informační důstojník VeV-VA
Foto : Olga Karaffová
Anglický překlad: Mgr. Katarína Murínová