Založení občanského sdružení „Klub České a slovenské obce dělostřelecké" (Klub ČaSOD) v posádce Vyškov

Dne 1. 10. 2009 se uskutečnilo zasedání ustavujícího sněmu Klubu ČaSOD v posádce Vyškov, jehož cílem bylo založení Klubu ČaSOD v posádce Vyškov, zvolení orgánů klubu a schválení základních dokumentů, nezbytných pro činnost klubu a zvláště pak Stanov klubu.

Sněm řídil předseda organizačního výboru plk. v zál. Ing. Miroslav Hrebíček, CSc., který také přednesl úvodní slovo k projednávaným bodům programu. Na sněmu bylo přítomno 13 zakládajících členů klubu ČaSOD. Jednání se zúčastnil člen prezídia ČaSOD se sídlem v Praze, mjr. Ing. Martin Šufajzl, který je současně místopředsedou klubu ČaSOD na Univerzitě obrany v Brně.

V aklamační volbě bylo zvoleno předsednictvo klubu ve složení:

  • Předseda klubu: pplk. Ing. Ivan MRÁZ, Ph.D.
  • Místopředseda klubu: pplk. v zál. Ing. Jiří BÍLSKÝ
  • Místopředseda klubu: kpt. Ing. Pavel ŠLIMAR
  • Tajemník klubu: kpt. Ing. Petr RAICHL

Cílem činnosti klubu je naplňovat a rozvíjet cíle činnosti ČaSOD se sídlem v Praze v podmínkách a v rámci působnosti posádky Vyškov. Členem klubu se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s cíli klubu.

Tímto dnem tedy zahajuje svoji činnost nový, exkluzivní Klub ČaSOD v posádce Vyškov.

Text: plk. v zál. Ing. Miroslav Hrebíček, CSc., předseda organizačního výboru
Anglický překlad: Mgr. Katarína Murínová