Vyškovští připravili nové profesionální vojáky

Kurz základní přípravy

Ve čtvrtek 18. prosince 2014 se ve Vyškově uskutečnilo slavnostní vyřazení čerstvých absolventů tříměsíčního kurzu základní přípravy.

Ti nastoupili k Institutu přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie 1. října, odhodláni zde projít počáteční přípravou pro kariéru profesionálního vojáka, tedy náročným a mnohdy vyčerpávajícím základním výcvikem.   

„Žáci přípravné služby se během ní museli naučit základním právům a povinnostem vojáka, zvládnout hlavní činnosti potřebné k přežití na bojišti, obsluhu a střelbu z ručních zbraní, vytvořit si fyzické i psychické předpoklady, tedy základní návyky a dovednosti potřebné pro výkon profese, kterou si zvolili,“ přibližuje velitel základní přípravy major Rostislav Juppa, a že to skutečně není pro každého, hovoří i jeho další slova: „Čtyřmi výcvikovými fázemi, testy a dalšími nástrahami vojenského režimu jich prošlo v tomto letošním posledním běhu ze 196 nakonec 163, mezi nimiž bylo také osm žen.

Prvním mezníkem v kariéře vojenského profesionála byla pro příslušníky tohoto kurzu slavnostní vojenská přísaha, kterou vykonali 28. října v Praze za přítomnosti prezidenta republiky a dalších jejích významných představitelů, včetně těch nejvyšších zástupců Armády České republiky.  Tím druhým důležitým mezníkem se pak stal čtvrteční slavnostní ceremoniál těch, kteří výcvik úspěšně ukončili.

Zástupce velitele vyškovské akademie plukovník gšt. Rudolf Honzák v souvislosti s absolvováním tohoto výcviku směrem k novým profesionálům zmínil: „Byla to první a těžká etapa vašeho vojenského života, a to, že jste ji absolvovali, svědčí o vašich kvalitách. Věřím tomu, že hodnoty, které z vašich úst znovu zazněly v úvodu dnešního slavnostního aktu, tedy odpovědnost, obětavost, odvaha, věrnost a čest, jsou hodnoty, kterých se budete držet a ctít je a nejen ve vojenském životě pokládat za své priority,…že se podle nich budete vnitřně rozhodovat,“ přičemž na závěr ještě zdůraznil: „V našem poslání je důležité, aby jeden podporoval druhého, a neplatí to jen pro samotnou služební činnost. To co jste si vybrali a kam směřujete, bude náročné i na váš osobní život. Ne vždy si totiž budete moci vybrat, kdy budete mít volno, kdy se budete moci věnovat svým nejbližším,…ne vždy to půjde být s nimi…budete muset hledat i oboustranné kompromisy, protože právě bez této podpory, tedy vašich blízkých, rodiny, je dnes služba v armádě velmi složitá.“

Další rekruti projdou vstupní bránou do armády již v pátek 2. ledna 2015. 

Text:kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT   

Kurz základní přípravy
Kurz základní přípravy
Kurz základní přípravy
Kurz základní přípravy
Kurz základní přípravy
Kurz základní přípravy
Kurz základní přípravy