Vyškovští představili opět novinku: Řidičský trenažér vozidla Tatra 810

Konference - Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil

A to v rámci tradiční odborné konference s tématem zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil, kterou pořádalo na domácí půdě ve dnech 3. – 4. listopadu vyškovské Centrum dopravní výchovy při VeV-VA.

„Centrum dopravní výchovy vyvíjí v průběhu roku celou řadu aktivit v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a přípravy řidičů, kteří představují nejpočetnější odbornost v armádě, přičemž jednou z možností, jak svou práci prezentovat širší odborné veřejnosti, je právě tato konference,“ vysvětluje náčelník tohoto centra podplukovník Radoslav Mareček, přičemž dodává: „Za sedm let si získala vysokou prestiž, to znamená, že se jí účastní pravidelně odborníci nejen z řad resortu obrany, ale i zástupci civilních vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy, soudních znalců, dopravních psychologů, ale i dalších specialistů v oblasti silniční dopravy a přípravy řidičů.“

A i letos se tak mohli vyškovští podělit s více než devadesáti účastníky konference o zajímavé poznatky v oblasti přípravy vojenských řidičů. Výcvik v překonávání vodní překážky plavbou a jízdou tanků pod vodou, příprava řidičů bojových vozidel, technika Centra dopravní výchovy pro výuku řidičských oprávnění pro skupiny C a C+E, poznatky z výuky a výcviku žadatelů o získání osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil skupiny V-C+E, třídnosti řidičů vozidel ozbrojených sil, specializační a speciální kurzy úseku metodiky přípravy a profesní přípravy. Právě na tyto oblasti se zaměřilo hned několik vyškovských příslušníků a to včetně zajímavých ukázek.

Účastníci konference tak zde mohli letos shlédnout vojenskou techniku, se kterou se provádí výcvik v překonávání vodní překážky s veškerou stanovenou výstrojí pro provádění tohoto výcviku. Jednalo se o vozidla BVP-2, PANDUR II, BRDM, MT-LB a od 73. tankového praporu zapůjčeného modernizovaného tanku T-72M4CZ. Dále byla pro účastníky konference připravena ukázka vozidla TATRA 810 –V (nákladní automobil terénní střední, valník) konstrukčně upraveného pro výcvik řidičů k získání civilního řidičského oprávnění skupiny „C“ a „C+E“. Oproti běžnému provedení vozidla T-810 je toto výcvikové vozidlo prodlouženo o univerzální držák rezervního kola, doplněno o tachograf a je zvýšená jeho hmotnost. Mezi atraktivní patřila rovněž ukázka výcviku řidičů na unikátním vodním cvičišti jízdy tanků pod vodou, včetně ukázky nácviku zatápění potopeného tanku a jeho opouštění osádkou. Celá ukázka probíhala v realitu navozujících podmínkách hydrokomory, která je jako jediná v republice právě ve Vyškově. Ukázky byly završeny zhlédnutím suché přípravy řidičů při nácviku plnění cvičení č. 4 v překonávání vodní překážky s vozidlem BVP-2 a ukázkou nácviku vyproštění vozidla z vodní překážky.          

Vrcholem byla možnost vyzkoušet si další novinku v přípravě řidičů a to trenažér vozidla Tatra 810, skládající se z pěti kabin a dvou řídících pultů. A v čem spočívá jeho přínos pro výcvik, vysvětlil major Rudolf Kuběnka: „Umožňuje nácvik základů řízení, jízdu na svazích, rozjezd a řazení rychlostních stupňů, jízdu na autocvičišti, v zastavěném prostoru, překonávání překážek a průjezd omezeným prostorem, překonávání vodních překážek broděním, řízení v proudu vozidel, ve složitých terénních podmínkách včetně nácviku na nepředvídatelné situace a to za různých světelných podmínek, vlivů počasí a ročního období. Vzhledem k pohyblivé základně trenažéru je pocit reálné jízdy pro cvičícího téměř dokonalý. Cvičící řidič může vnímat nejen nerovnosti terénu, ale i případný smyk vozidla. Tím se učí jak správně reagovat na vzniklou situaci.“

V rámci konference se však objevilo také další množství příspěvků a podnětů využitelných nejen pro samotný výcvik vojenských řidičů, jako výcvik a využití řidičů Aktivních záloh řešený Univerzitou Pardubice nebo dopravní rizika při přesunech jednotek protivzdušné obrany, ale i pro řešení neméně důležitých nových výzkumných a vývojových trendů. Mezi ně patřily příspěvky Vojenského technického ústavu pozemního vojska, Panevropské vysoké školy, Vysoké školy finanční, Vojenské policie, či společnosti OKDRIVER, orientované na oblast dopravní situace, dopravních nehod, včetně kriminalistické metodiky jejich vyšetřování, významu paměťové stopy v kriminalistice a forenzních vědách či finančního vyjádření rizik spojených s dopravními nehodami.  

„Je to právě nastavená široká platforma spolupráce, která významným způsobem přispívá k řešení závažnosti a naléhavosti velmi rozsáhlé problematiky zvyšování bezpečnosti provozu vozidel, shrnuje přínos pořádání těchto konferencí velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie brigádní generál Ján Kožiak a zdůrazňuje: „Právě ta vede k našemu odhodlání, tedy spolupracovat při řešení úkolů a projektů s cílem zlepšení stavu v oblasti přípravy řidičů a bezpečnosti provozu, a to nejen vozidel ozbrojených sil.“

Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA 

Konference - Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil
Konference - Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil
Konference - Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil
Konference - Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil
Konference - Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil
Konference - Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil
Konference - Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil
Konference - Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil