Vyškovská akademie mezi Českými 100 NEJ

Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově získalo ocenění v prestižní soutěži Českých 100 nejlepších.

V pátek 27. listopadu 2009 předala pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci, COMENIUS, ve Španělském sále na Pražském hradě stovce nejlepších českých firem ocenění za dosahování vynikajících výsledků v jejich aktivitách.

Záměrem letošního čtrnáctého ročníku soutěže, stejně jako těch předchozích, bylo vybrat, zviditelnit a veřejně ocenit ty nejlepší v daných oborech. Důvodem je skutečnost, že vzdělání, kultura, věda a technika hrají klíčovou roli nejen v české ekonomice, ale i v celé naší společnosti. Nezisková organizace COMENIUS si tak klade za cíl podporovat a propagovat mezinárodní kontakty a spolupráci ve všech zmíněných oblastech.

Mezi nejlepšími v oborové kategorii „Zdraví – vzdělání – humanita“ bylo vyhlášeno i Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově. Z rukou ministryně zdravotnictví Dany Juráskové si na podium Španělského sálu přišel cenu převzít velitel VeV-VA plukovník gšt. Jaromír Zůna. Ve stejné kategorii této prestižní soutěže byla mezi oceněnými také například Univerzita Karlova v Praze nebo Fakultní nemocnice v Motole.

Během čtrnáctileté historie soutěže si tak podruhé odnesl ocenění zástupce resortu obrany. V minulosti se poprvé podobného uznání dostalo Ústřední vojenské nemocnici Praha.

„Jde o významné ocenění, které je pro nás určitě signálem, že se naše práce vyvíjí správným směrem a že jsme správně odhadli, kudy se nejen potřeby armády, ale i širší bezpečnostní komunity, budou ubírat. Je to také motivace pro další zlepšování naší práce,“ projevil neskrývanou radost  plukovník Zůna.

Vyškovská akademie mezi Českými 100 NEJVyškovská akademie mezi Českými 100 NEJ

Na otázku, co je podle jeho mínění důvodem toho, že byla tímto mimořádným oceněním vyznamenána právě vyškovská akademie, Jaromír Zůna uvedl: „Vojenská akademie je v rámci Aliance akreditovanou institucí pro přípravu zaměstnanců NATO. Připravujeme personál našich médií pro práci v krizových oblastech, provádíme odbornou přípravu pro pracovníky mezinárodních, humanitárních a nevládních organizací. Rovněž část studia diplomatické akademie ministerstva zahraničních věcí se odehrává ve Vyškově. Máme velmi široký záběr a v letošním roce jsme také realizovali pro Evropskou unii pilotní kurz přípravy juniorních diplomatů pro práci v krizových oblastech. Máme potenciál dělat tuto přípravu v širším měřítku i do budoucna; obzvláště teď po podepsání Lisabonské smlouvy. Je to známka toho, že škola, jako taková, přesáhla rámec resortu obrany. Akademie se dostává do širšího povědomí nejenom veřejnosti a bezpečnostní komunity doma, ale i v mezinárodním měřítku."

Jako první tři nejlepší české společnosti byly v hlavní kategorii vyhlášeny ČEZ, a.s., Škoda Auto, a.s. a Škoda Holding, a.s. Slavnostního galavečera na Pražském hradě se zúčastnili přední zástupci vlády a další čestní hosté.

Autor i  foto: Věra Černá, Odbor komunikačních strategií MO
Anglický překlad: Mgr. Katarína Murínová