Vyškov: Uděleny také bronzové odznaky absolventa poddůstojnického kurzu

Poddůstojnický kurz

Ve čtvrtek 4. prosince 2014 se uskutečnilo v prostorách Společenského klubu kasáren Dědice další slavnostní vyřazení, tentokrát úspěšných absolventů poddůstojnického kurzu.

Za přítomnosti hlavních představitelů Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) a také vrchních praporčíků zastupujících 7. mechanizovanou brigádu Hranice a 4. brigádu rychlého nasazení Žatec převzalo 29 úspěšných posluchačů certifikát a také bronzový odznak absolventa poddůstojnického kurzu VeV-VA, přičemž nejlepší z nich rotný Jakub Kala ze 42. mechanizovaného praporu Tábor převzal navíc z rukou vrchního praporčíka Institutu profesní přípravy nadpraporčíka Jiřího Hladíka čestnou dýku.

„Příprava poddůstojníka v rámci resortu obrany byla vždy v minulosti sledovanou a prioritní činností, pevně vklíněnou do systému přípravy našich armád a i nyní se ukazuje, že nejen u operací vyšší intenzity v rámci nasazení v zahraničních operacích, ale i při nasazení vojsk v mírovém stavu, jako jsou povodně, či v nejnovějším případě u výbuchů muničních skladů, je právě poddůstojník ten, na koho padá váha co nejlepšího splnění úkolu,“ zdůraznil mimo jiné důležitou roli poddůstojníka právě nadpraporčík Hladík.

„Budete to právě vy, kteří budou naplňovat rozhodnutí vašich velitelů, budete se muset rozhodnout o tom, jakým způsobem to co máte splnit naplníte a v nebezpečných nebo komplikovaných situacích umět přijmout taková rozhodnutí, která budou mít efekt a předpokládat co nejmenší ztráty a újmy pro váš kolektiv,“ řekl k absolventům v závěru zástupce velitele pro výcvik VeV-VA plukovník Josef Medal, přičemž zmínil působení poddůstojnického sboru, jako byť v armádní hierarchii nejnižšího hodnostního sboru, ale strategicky velmi významného, a to jak u bojových jednotek, tak u těch podpůrných, které jejich činnost zabezpečují.  

Cílem poddůstojnického kurzu bylo během deseti týdnů (5 týdnů řízeného samostudia a 5 týdnů denního studia), naučit posluchače prakticky aplikovat zásady přípravy a řízení činnosti jednotky ve všech druzích bojové činnosti, přípravy a řízení výcviku v souladu se zákony, řády a vnitřními předpisy AČR do stupně družstvo a teoreticky ovládat zásady vedení řízení malých týmů a jednotek do úrovně družstva v souladu s moderními trendy.

Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Vladimír Bezděk, VeV-VA

Poddůstojnický kurz
Poddůstojnický kurz
Poddůstojnický kurz
Poddůstojnický kurz
Poddůstojnický kurz
Poddůstojnický kurz
Poddůstojnický kurz
Poddůstojnický kurz