Vyškov přivítal studenty Vojenské akademie z Bělehradu

Studenti Vojenské akademie z BělehraduStudenti Vojenské akademie z Bělehradu

Dne 7. října 2009 navštívila Velitelství výcviku – Vojenskou akademii Vyškov skupina patnácti srbských studentů Vojenské akademie z Bělehradu.

Jedním z hlavních úkolů Velitelství výcviku – Vojenská akademie (VeV-VA) je organizace a provádění základní, odborné a speciální přípravy, kariérového vojenského vzdělávání a výcvik důstojníků, praporčíků a rotmistrů. Přilehlý výcvikový prostor je nejvyužívanější v celé České republice. Mimo Armády ČR je prostor využíván k výcviku zahraničními útvary. Během několikahodinové návštěvy si studenti 2.-4. ročníku Vojenské akademie měli možnost prohlédnout prostory VeV-VA Vyškov a seznámit se tak se vším, co je využíváno při výcviku vojáků zde v posádce.

První zastávkou byla prohlídka Haly vzdušných sil, která slouží k výcviku příslušníků leteckého pozemního technického personálu a protiletadlového raketového vojska AČR. Ve výcvikové hale je zde jako učebních pomůcek vedle řady další techniky využito tří letounů L-39 a vrtulníků Mi-17, Mi-24V.

Dále studenti navštívili prostory simulační střediska, jehož technické vybavení je na špičkové úrovni a plně srovnatelné s těmi nejlepšími středisky na světě. Zde mohli studenti mimo jiné vidět osádkové simulátory využívané pro výcvik v taktické a střelecké přípravě.

Návštěva srbských studentů byla ukončena prohlídkou sportovního zázemí VeV-VA Vyškov a speciálních učeben, které jsou využívány mimo jiné pro přípravu vojenských pozorovatelů nebo při přípravě kontingentů před výjezdem do mise apod.

Na vyškovské půdě bylo v letošním roce přijato již několik delegací  Ozbrojených sil z Republiky Srbsko. Mezi nejvýznamnější patřila návštěva náčelníka Odboru výcviku a doktrín GŠ OS Republiky Srbsko generálmajora Petara Ćornakova. Minulý týden byl ukončen třítýdenní kurz pozorovatelů OSN jehož se účastnilo 5 srbských vojáků.

Text: kpt. Ing. Andrea Krobotová, Institut rozvoje VeV-VA
Foto: o.z. Ing. Jaromír Mašláň
Anglický překlad: Mgr. Katarína Murínová