Ve Vyškově si připomněli 91. výročí Dne vzniku samostatného československého státu

91. výročí Dne vzniku samostatného československého státu91. výročí Dne vzniku samostatného československého státu

V úterý 27. října 2009 se v prostorách kasáren Dědice ve Vyškově za účasti představitelů místní správy a samosprávy, útvarů a zařízení posádky Vyškov a společenských organizací uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu.

Na slavnostním aktu, jemuž byli přítomni senátor Parlamentu České republiky (PČR) Ivo Bárek, poslanec PČR a starosta města Vyškova Petr Hájek, poslanec PČR Michael Hrbata a další hosté, připomenul velitel posádky Vyškov – velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) plukovník gšt. Jaromír Zůna, nejen tento historický předěl v dějinách českého národa a české státnosti, ale rovněž s ním související formování a budování nové československé armády. Jako velitel resortního vzdělávacího zařízení v této souvislosti zmínil význam vzniku československé vojenské akademie v Hranicích, na jejíž odkaz a systém přípravy příslušníků armády navázala právě Vojenská akademie ve Vyškově, nositelka historického názvu „Hranických akademiků“. Předseda Jednoty československé obce legionářské ve Vyškově podplukovník v záloze Miroslav Zeman poté v krátkosti připomenul vytvoření samostatného Československa v kontextu Československých legií, ve kterém mimo jiné zdůraznil: „díky legiím bylo Československo po skončení války považováno za jednu z vítězných mocností“. Je velice potěšující, že se tradice československých legionářů nezapomíná a  daleko překračuje teritoriální hranice České republiky.“ Po jeho závěrečném legionářském pozdravu „Věrnost za věrnost“, následovalo udělení medailí AČR, předání poděkování a pochvalných listů náčelníka Generálního štábu AČR za pomoc občanům ČR při záplavách v letošním roce a to příslušníkům Střediska obsluhy výcvikových zařízení (SOVZ) Libavá a udělení odměn a pochval velitele VeV-VA.

Text: Monika Nováková
Foto: Olga Karaffová, Hana Jurčová
Anglický překlad: Mgr. Katarína Murínová