Ve Vyškově se premiérově soutěžilo o nejlepšího řidiče AČR

Celoarmádní soutěž „Nejlepší řidič AČR“

Středa 29. října 2014 patřila v posádce Vyškov k těm průlomovým. Na start prvního ročníku celoarmádní soutěže „Nejlepší řidič AČR“, pod záštitou náčelníka Generálního štábu AČR, se zde postavilo celkem 62 řidičů, mezi nimiž byla také jedna žena.  

Organizátoři z Centra dopravní výchovy Velitelství výcviku – Vojenské akademie, jehož přípravou projde ročně více než tisícovka řidičů i učitelů řidičů, tak připravili další z celoarmádních profesních soutěží, tentokrát pro nejpočetnější vojenskou odbornost, řidiče, do které vyslaly své zástupce, jak Agentury logistiky, komunikačních a informačních systémů a vojenského zdravotnictví, tak Pozemní i Vzdušné síly AČR
„První ročník soutěže jsme zaměřili na tzv. zabezpečovací vozidla, tedy vozidla Tatra 810, Tatra 815, Landrover 110 a UAZ 469B, která představovala čtyři soutěžní kategorie, v rámci nichž museli soutěžící projít v průběhu dvou dní sedmi stejnými disciplínami, přičemž jedinou odlišností byly rozměry překážek vzhledem k technickým parametrům vojenské techniky,“vysvětluje náčelník Centra dopravní výchovy podplukovník Radoslav Mareček a k průběhu soutěže dále dodává: “Soutěžící nejprve prošli písemným testem s dvaceti otázkami zaměřenými na znalosti  pravidel provozu vozidel ozbrojených sil a poté se již přesunuli na speciální řidičská cvičiště vojenského výcvikového prostoru Březina, kde pod dozorem odborných rozhodčích předvedli své řidičské umění v disciplínách, jako je slalom, podélné parkování, omezený prostor, jízda náročným terénem i s ochrannou maskou, přičemž si museli umět poradit i se samovyproštěním vozidla, spočívajícím v přípravě úvazku na vyproštění s pomocí 15 kg vážící kladky a nechyběla ani první pomoc v podobě vyproštění zraněného z hořícího vozidla, jeho přesun do bezpečí, kontrola životních funkcí, včetně umístění do stabilizované polohy.“
Bojovalo se hlavně s časem, přičemž v každé disciplíně hrozila závodníkům také celá řada penalizací za nesplnění některých úkolů, přičemž každá časová ztráta mohla znamenat vzdálení se od velkého prvního cíle, tedy vítězství v kategorii. Byli to totiž právě jejich vítězové, kteří se mezi sebou v závěru utkali v tzv. Superfinále o ten titul nejcennější.
Do finálové disciplíny s námětem poškozené pneumatiky u osobního vozidla při jízdě po silnici, včetně její výměny, tak nastoupili desátník Jan Hrdlička z 14.pluku logistické podpory Pardubice (vítěz Tatra 815), nadrotmistr Milan Beneš z  53.pluku průzkumu a elektronického boje (vítěz Tatra 810), desátník Jan Sedlák z 4. brigády rychlého nasazení Žatec (vítěz Land Rover) a četař Lukáš Bělonohý z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec (vítěz UAZ).  A byl to právě četař Bělonohý, který si nakonec, spolu se ziskem Putovního poháru náčelníka Generálního štábu AČR, odvezl titul „Nejlepší řidič AČR“
„Všichni řidiči prokazovali v průběhu soutěže vysoké nasazení, nechyběla soutěživost, rivalita…, každý chtěl vyniknout,… vyhrát,“ hodnotí pořadatelé se spokojeností první ročník soutěže, která byť je pro ně velmi náročná na organizaci, na příští rok uvažují dokonce o kategoriích bojových vozidel.  
A jak ji hodnotí jediná žena, svobodnice Petra Krumlová, příslušnice 14. pluku logistické podpory Pardubice, která soutěžila v kategorii Land Rover? „Působím na funkci řidičky necelý rok a jezdím převážně s osobními vozidly, takže toto byla pro mě jedinečná možnost a výzva vyzkoušet si co všechno dokážu zvládnout právě s vozidlem Land Rover. Úplně poprvé jsem zde měla příležitost vyzkoušet si řízení v ochranné masce, i když to pro mě nebyl takový problém, zvládla jsem i úvaz na vyproštění s těžkou kladkou, ale nedařilo se mi v podélném parkování, kde byla dle mého názoru velkou nevýhodou, skutečně vysoká – čtyřiceti minutová penalizace.“  

Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: Vladimír Bezděk, Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Celoarmádní soutěž „Nejlepší řidič AČR“
Celoarmádní soutěž „Nejlepší řidič AČR“
Celoarmádní soutěž „Nejlepší řidič AČR“
Celoarmádní soutěž „Nejlepší řidič AČR“
Celoarmádní soutěž „Nejlepší řidič AČR“
Celoarmádní soutěž „Nejlepší řidič AČR“
Celoarmádní soutěž „Nejlepší řidič AČR“
Celoarmádní soutěž „Nejlepší řidič AČR“
Celoarmádní soutěž „Nejlepší řidič AČR“