Slavnostní vyřazení žáků základní přípravy

Slavnostní vyřazení žáků základní přípravySlavnostní vyřazení žáků základní přípravy

Ve dnech 24. a 25. 9.  2009 proběhlo u Odboru základní přípravy Institutu Výcviku slavnostní vyřazení žáků. Vyřazeni byli budoucí posluchači UO Brno a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK Praha a vojáci předurčení k útvarům AČR.

Slavnostní vyřazení proběhla za přítomnosti hlavních představitelů Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) a to velitele VeV-VA plukovníka gšt. Ing. Jaromíra ZŮNY, MSc., zástupce velitele VeV-VA plk. gšt. Ing. Zbyňka JANEČKY, náčelníka štábu VeV-VA plukovníka gšt. Ing. Josefa KOPECKÉHO, MSc., vrchního praporčíka VeV-VA nprap. Libora PLIEŠOVSKÉHO, náčelníka Institutu výcviku podplukovníka Ing. Josefa LAURA, náčelníka Odboru základní přípravy (OZPř) podplukovníka Ing. Jiřího HEŘMANSKÉHO a dalších hostů.

Za organizaci přípravy a provedení samotného slavnostního aktu vyřazení zodpovídal vrchní praporčík OZPř nprap. Marek MAREČEK. Součástí programu bylo předání odměn nejlepším instruktorům výcviku a žákům výcvikových kurzů.

Odměněni byli nejlepší absolvent základní přípravy rtn. Jan HRONEK (1. VýK), rtn. Lukáš BITTALA (2.VýK) a rtn. Filip VAINER (3.VýK). Za dosažené výsledky ve střelecké přípravě byli odměněni rtn. Petra Hovadová (1. Výk), rtn. Simona Miková (2.Výk) a rtn. Patrik Šurmánek (3.VýK). Odměny za nejlepší sportovní výsledky získali rtn. Filip Boháč (1.Výk), rtn. Zuzana Klečková (2.VýK) a rtn. Václav Šrámek (3.VýK).

Za dosažení nejlepších výsledků v oblasti výcviku u jednotky ve III. čtvrtletí byla udělena odměna instruktorům výcviku pprap.Tomášovi KOTOUČOVI (přivelený k 1.VýK), rtm. Otakarovi KOVÁŘOVI (2.VýK) a pprap. Jiřímu KŘEHULOVI (přivelený k 3.VýK).

Slavnostní vyřazení žáků výcvikových kurzů OZPř bylo důstojným rozloučením se s vojáky předurčenými k útvarům AČR a budoucími posluchači UO Brno. Zároveň se staly tečkou za náročným plněním úkolů, které OZPř ve III. čtvrtletí 2009 zabezpečoval.

Text: kapitánka Monika Nováková, důstojnice humanitní služby VeV-VA
Anglický překlad: Mgr. Katarína Murínová