Slavnostní vyřazení kariérových kurzů v posádce Vyškov

Slavnostní vyřazení kariérových kurzů v posádce VyškovSlavnostní vyřazení kariérových kurzů v posádce Vyškov

V pátek 27. listopadu 2009 se uskutečnilo v prostorách Kasáren Dědice slavnostní vyřazení letošního posledního běhu praporčického kurzu, kurzu velitelů družstev a odborného rotmistrovského kurzu. Téměř 300 absolventů těchto kurzů za účasti zástupce velitele společných sil – velitele pozemních sil brigádního generála Miroslava Žižky, místostarosty města Vyškova Karla Jurky, vrchního praporčíka velitelství společných sil nadpraporčíka Marcela Fiuryho a dalších hostů převzalo osvědčení o absolvování kurzů.

Zástupce velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově (VeV-VA) plukovník gšt. Zbyněk Janečka čerstvým absolventům nejen popřál k jejich úspěchu, ale také mimo jiné zdůraznil:

„Jako noví absolventi nastoupíte k útvarům a zařízením armády ČR, kde budete plnit úkoly, ve kterých budete uplatňovat poznatky,které jste získali zde na VeV-VA. Věřím, že budete přínosem pro jednotky a že doba strávená výukou, výcvikem na učebnách a ve výcvikových prostorech bude zhodnocena Vaší kvalitní prací jak na velitelských, tak odborných funkcích.
Velitelství výcviku – Vojenská akademie má nezastupitelné místo ve výchově a výcviku rotmistrovského, praporčického i důstojnického sboru pro Armádu ČR. Naším úkolem a posláním je ve všech směrech vychovávat a cvičit vojáky – profesionály. Naše prestiž je závislá na tom, jak dobře připravíme naše absolventy k jejich profesi, k plnění úkolů v rámci AČR jak doma, tak i v zahraničních misích. Věřím, že i Vy budete na základě aplikací vědomostí, tento náš kredit zvyšovat v očích jak civilní, tak i vojenské veřejnosti.“

Brigádní generál Miroslav Žižka pak ve svém vystoupení podtrhl právě význam výchovného prvku celého vzdělávacího procesu, když apeloval na absolventy v souvislosti, že být příslušníkem profesionální armády znamená především profesionálně se chovat a vystupovat.

Text: kapitánka Monika Nováková, kapitán Petr Sláma
Foto: Olga Karaffová
Anglický překlad: Mgr. Katarína Murínová