Slavnostní vojenská přísaha nových příslušníků Armády České republiky

Přelet vrtulníkůPřelet vrtulníků

Po šesti týdnech náročného a intenzivního výcviku nových vojáků z povolání se dne 12. srpna 2009 na Náměstí T. G. Masaryka ve Vyškově uskutečnila slavnostní vojenská přísaha nových příslušníků Armády České republiky za účasti představitelů velení armády, státní správy a samosprávy a rodinných příslušníků.

Slavnostní akt, kterému předcházel koncert Vojenské posádkové hudby Olomouc, seskoky výsadkářů a přelet vrtulníků a letadel, zahájil první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Josef Prokš přehlídkou nastoupených jednotek. Mezi přítomnými významnými hosty dále nechyběli náměstek ministra obrany pro ekonomiku Tomáš Perutka, velitel Společných sil generálmajor Hynek Blaško, přidělenec obrany Rakouska brigádní generál Roman Fischer (Deffence Attaché Federál ministry of defence and sports Austria), senátor Paralmentu ČR Ivo Bárek, místopředseda Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Michael Hrbata, poslanec Parlamentu ČR a starosta města Vyškova pan Petr Hájek. Velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie a velitel posádky Vyškov plukovník gšt. Jaromír Zůna všem přítomným ve svém projevu objasnil význam vojenské přísahy pro vojenského profesionála, poděkoval vojákům a jejich instruktorům za dosavadní úsilí při plnění úkolů základního výcviku a rovněž představitelům a občanům města Vyškova za vysokou podporu a dlouholetou profesionální spolupráci.

Po přečtení textu vojenské přísahy zaznělo „Tak přísahám!“ z úst 257 nových vojáků z povolání, kteří nastoupili do Vyškova dne 1. července 2009 k vykonání základní přípravy. V další části slavnostního aktu pak poblahopřáli přísahajícím vojákům a vystoupili se svými projevy věnovanými této významné události v životě vojenského profesionála za resort obrany náměstek ministra obrany pro ekonomiku, první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR, velitel Společných sil a za představitele státní správy a samosprávy již zmiňovaní přítomní poslanci Parlamentu ČR. Vojenská přísaha byla ukončena slavnostním pochodem nastoupených jednotek.

Text: kapitánka Monika Nováková, důstojnice humanitní služby VeV-VA
Foto: Olga Karaffová, Hana Jurčová