Slavnostní otevření učebny CISCO

Slavnostní otevření učebny CISCOSlavnostní otevření učebny CISCO

Dne 20. listopadu 2009 proběhlo v prostoru Odboru informačních technologií slavnostní otevření učebny technologií CISCO. Akce se zúčastnili představitelé sekce KIS, velení Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov, zástupci regionální CISCO akademie Univerzity obrany a zástupci jednotlivých institutů VeV – VA. Učebna bude sloužit pro výuku v kurzech CCNA (Cisco Certified Network Associate) pořádaných v rámci lokální akademie CISCO u VeV – VA.

Cisco Networking Academy (CNA) je globální celosvětový vzdělávací program zaměřený na infrastrukturu počítačových sítí a komunikačních technologií, který je uznáván v řadě zahraničních armád stejně jako komerčních firmách. Je složen z teoretické výuky síťové architektury a spousty praktických cvičení s reálnými směrovači a přepínači CISCO. Obsahuje sadu velice kvalitních multimediálních výukových materiálů.

Celý systém vzdělávání je založen na moderním principu, odpovídajícím současnému trendu v oblasti výuky – e-learningu. Účastníci kurzu mají k dispozici kompletní vzdělávací portál cisco.netacad, kde najdou veškeré potřebné informace. Studijní program pomáhá studentům získat nadhled nad moderní síťovou architekturou, vede je k pochopení funkcí jednotlivých síťových komponent a učí je základní konfiguraci a zprovoznění těchto zařízení.

Učebna je vybavena směrovači řady Cisco 2800, dále přepínači sítě ethernet Cisco Catalyst 2960 a bezdrátovými routery Cisco-Linksys WRT-610N.

V současné době již probíhá první kurz, jehož se účastní devět studentů. V roce 2010 je reálný předpoklad vyškolení dalších 27 studentů, kteří budou zařízení obsluhovat jak v reálném provozu celoarmádní datové sítě (CADS), tak zejména v polních komunikačních systémech (TAKOM) jak u nás tak v zahraničních misích, kterých se AČR účastní.

Text: npor. Ing. Robert Drmola
Anglický překlad: Mgr. Katarína Murínová